Vyšší příjem hořčíku snižuje riziko rozvoje poruchy glukózové tolerance a diabetu

8. 3. 2016

Hořčík hraje významnou roli v metabolismu glukózy. Řada výzkumů potvrdila, že dostatečná suplementace hořčíkem má příznivý vliv na kontrolu glykemie, citlivost tkání k inzulinu a funkci beta-buněk pankreatu. Většina studií však byla průřezových nebo šlo o jen krátkodobé prospektivní studie. Dlouhodobý význam dostatečného příjmu hořčíku pro prevenci diabetu potvrdila 7 let trvající prospektivní studie amerických autorů, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Diabetes Care.

Inzerce

Cíle a účastníci studie

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv příjmu hořčíku na riziko vzniku poruchy glukózového metabolismu nebo diabetu. Zúčastnilo se jí celkem 2582 osob ve věku 26−81 let (průměrný věk 54 let), z nichž 55 % tvořily ženy. 42 % osob mělo nadváhu a obézních bylo 21 %.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu (n = 928) tvořily osoby, u kterých byl na začátku studie zjištěn prediabetes. Kritériem byly hodnoty glykemie nalačno v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l, porucha glukózové tolerance definovaná jako glykemie ve 2. hodině orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) v rozmezí 7,8–11,0 mmol/l. Dále byly do této skupiny zařazeny osoby, které již měly diabetes 2. typu diagnostikován na základě zjištěné inzulinorezistence nebo hyperinzulinemie. Druhou skupinu tvořili účastníci s normálními hodnotami (n = 1654). U všech účastníků byl zjišťován průměrný denní příjem hořčíku v potravě. Výsledky byly vyhodnoceny po 7 letech.

Výsledky

Průměrný denní příjem hořčíku činil 308 mg/den, přičemž u 50 % žen a 75 % mužů se pohyboval pod doporučenými hodnotami, jež jsou v USA stanoveny u mužů na 400–420 mg/den a u žen na 300–310 mg/den.

Po korekcích na věk, pohlaví a příjem energie bylo zjištěno, že ve skupině účastníků, u kterých nebyla na začátku studie zjištěna porucha metabolismu glukózy, měli účastníci s nejvyšším příjmem hořčíku (nejvyšší kvintil) v porovnání s těmi s nejnižším příjmem (nejnižší kvintil) o 37 % nižší riziko rozvoje poruchy glukózového metabolismu. Účastníci s (pre)diabetem a s nejvyšším příjem hořčíku měli v porovnání s těmi s nejnižším příjmem o 32 % nižší riziko progrese do diabetu.

Celkově (při souhrnném vyhodnocení všech účastníků) byl nejvyšší příjem hořčíku v porovnání s nejnižším spojen s o 51 % nižším rizikem rozvoje diabetu (relativní riziko 0,49; 95 % CI 0,27–0,88; p = 0,01).

Závěr

Dlouhodobá, 7 let trvající studie potvrdila, že dostatečný příjem hořčíku snižuje u osob středního věku riziko rozvoje diabetu.

(blu)

Zdroj: Hruby A., Meigs J. B., O’Donnell C. J. et al. Higher magnesium intake reduces risk of impaired glucose and insulin metabolism and progression from prediabetes to diabetes in middle-aged Americans. Diabetes Care 2014 Feb; 37 (2): 419–427; doi: 10.2337/dc13-1397.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se