Vliv suplementace hořčíku na plazmatické koncentrace C-reaktivního proteinu

14. 5. 2018

Epidemiologické studie opakovaně ukázaly inverzní vztah mezi sérovými hladinami hořčíku (Mg) a koncentrací vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP). Randomizované dvojitě zaslepené studie však přinášely rozporuplné závěry. V roce 2017 byly publikovány výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo objasnit vliv podávání Mg na hs-CRP.

Úvod

Hořčík hraje důležitou roli jako kofaktor řady enzymatických reakcí generujících ATP v metabolismu glukózy a v inzulinové signalizaci. Podílí se na regulaci vaskulárního tonu, srdečního rytmu nebo práci svalů. Studie na hlodavcích ukázaly, že zvýšená hladina substance P, která je důsledkem inhibice neutrální endopeptidázy, se může podílet na zánětu. Neutrální endopeptidáza, nejspecifičtější enzym, který degraduje substanci P, je inhibována při nedostatku Mg v potravě. Deficit Mg tak může být spojen se spuštěním reakce akutní fáze.

Chronický systémový zánět nízkého stupně (low-grade chronic inflammation) je běžně přítomen u pacientů s diabetem mellitem 2. typu a je součástí patogeneze kardiovaskulárních onemocnění a metabolického syndromu.

Výběr studií pro metaanalýzu

V databázích PubMed/Medline, Scopus, Web of Science a Google Scholar byly vyhledány práce publikované do 9. srpna 2016. Do metaanalýzy byly vybrány randomizované klinické studie s paralelním nebo zkříženým uspořádáním sledující vliv suplementace Mg v monoterapii na plazmatické či sérové koncentrace hs-CRP a s délkou léčby minimálně 1 měsíc, pokud byly pro jednotlivé skupiny k dispozici dostatečné informace o koncentracích hs-CRP v úvodu a na konci sledování nebo o hodnotě rozdílu mezi těmito koncentracemi.

Výsledná zjištění

Do metaanalýzy bylo zařazeno 11 studií zahrnujících celkem 511 osob, z toho 258 ve skupinách se suplementací Mg a 253 v kontrolních skupinách. Podávání Mg nemělo na plazmatické koncentrace hs-CRP statisticky významný vliv (vážený průměrný rozdíl [WMD] –0,11 mg/l; 95% CI –0,75 až 0,52; p = 0,727). Když však byla provedena stratifikovaná analýza pro srovnání podskupin se vstupními hodnotami hsCRP ≤ 3 a > 3 mg/l, byl významný pokles hs-CRP zjištěn ve skupině se vstupní hodnotou > 3 mg/l (WMD –1,12 mg/l; 95% CI –2,05 až –0,18; p = 0,019). Ve skupině s hodnotou hs-CRP ≤ 3 mg/l významný rozdíl zjištěn nebyl (WMD 0,61 mg/l; 95% CI –0,10 až 1,32; p = 0,090). Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami byl statisticky významný (p = 0,004).

Závěr

Výsledky metaanalýzy ukázaly, že suplementace Mg snižuje hladiny hs-CRP u osob s přítomným zánětem (hs-CRP > 3 mg/l). Podávání Mg by tedy mohlo být přínosné jako doplněk léčby pacientů s chronickým systémovým zánětem nízkého stupně.

(blu)

Zdroj: Simental-Mendia L. E., Sahebkar A., Rodriguez-Moran M. et al. Effect of magnesium supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Curr Pharm Des 2017; 23 (31): 4678–4686, doi: 10.2174/1381612823666170525153605.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se