Vliv podávání hořčíku na krevní tlak osob s inzulinorezistencí, prediabetem a chronickými onemocněními

20. 2. 2018

Studie provedené především v běžné populaci ukázaly, že suplementace hořčíku (Mg) vede k mírnému snížení krevního tlaku. Metaanalýza publikovaná v The American Journal of Clinical Nutrition se zabývala vlivem suplementace Mg na krevní tlak u osob s onemocněními v preklinickém stadiu a chronicky nemocných pacientů, protože tato skupina může reagovat na podávání Mg odlišně od běžné populace.

Úvod

Hořčík může příznivě ovlivnit hypertenzi prostřednictvím interakce s vápníkem, snížení periferní vaskulární rezistence, nárůstu uvolňování NO, zvýšení sekrece prostagladinu I2 endotelem a zvýšení účinku antihypertenziv. I mírný pokles krevního tlaku přitom může mít klinicky významný vliv z hlediska redukce rizika ischemické choroby srdeční a iktu. Účinky podávání hořčíku na krevní tlak u osob s onemocněními v preklinickém stadiu a u chronicky nemocných pacientů ovšem zatím nebyly studovány a informace získané z metaanalýz a klinických hodnocení nevedly k jednoznačným závěrům.

Cíle a metodika analýzy

Cílem nově publikované metaanalýzy bylo vyhledat randomizovaná kontrolovaná klinická hodnocení (RCT) s účastníky s inzulinorezistencí, prediabetem nebo s nepřenosnými chronickými onemocněními zahrnujícími diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění ledvin a malignity a vyhodnotit vliv suplementace Mg na krevní tlak u těchto osob. Byla využita data z RCT, jejichž výsledky byly publikovány v anglickém jazyce do května 2017. K výpočtu poolovaných standardizovaných průměrných rozdílů (SMD) změn tlaku krve od zahájení studie do jejího ukončení mezi skupinou se suplementací Mg a kontrolní skupinou byly využity modely náhodných a fixních efektů.

Výsledky

Do metaanalýzy bylo zařazeno 11 RCT zahrnujících celkem 543 účastníků. Nebyla nalezena žádná studie týkající se osob s renálním onemocněním či malignitou. Doba sledování se pohybovala od 1 do 6 měsíců (v průměru 3,6 měsíce), užívaná dávka elementárního Mg se pohybovala v rozmezí 365–450 mg/den. U všech studií byl zaznamenán krevní tlak na začátku studie a při jejím ukončení. Ve skupině se suplementací Mg došlo proti kontrolní skupině k významně větší redukci tlaku krve − systolického (SMD −0,20; 95% interval spolehlivosti [CI] −0,37 až −0,03) i diastolického (SMD −0,27; 95% CI −0,52 až −0,03). Suplementace Mg vedla k průměrnému snížení systolického tlaku o 4,18 mmHg a diastolického tlaku o 2,27 mmHg.

Závěr

Suplementace hořčíku může významně snížit krevní tlak u pacientů s inzulinorezistencí, prediabetem a chronickými chorobami, jako jsou diabetes mellitus 2. typu či kardiovaskulární onemocnění. V případě hypertenze by proto mohla být suplementace Mg u těchto osob přínosem.

(blu)

Zdroj: Dibaba D. T., Xun P., Song Y. et al. The effect of magnesium supplementation on blood pressure in individuals with insulin resistance, prediabetes, or noncommunicable chronic diseases: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2017; 106 (3): 921–929, doi: 10.3945/ajcn.117.155291.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se