Vliv perorální suplementace hořčíku na redukci krevního tlaku

14. 8. 2018

S rostoucí prevalencí a incidencí hypertenze je třeba hledat dostupná a bezpečná opatření, která budou účinná při snižování krevního tlaku. Jelikož jsou poznatky týkající se vlivu hořčíku nekonzistentní, byla provedena metaanalýza s cílem vyhodnotit vliv perorálně podávaného hořčíku na krevní tlak u dospělých osob.

Analyzovaná data

Metaanalýza zahrnovala 34 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií z databází Medline a Embase. Do analyzovaných studií bylo zapojeno 2028 subjektů ve věku 18–84 let, z nichž přibližně polovina (1010 osob) dostávala hořčík a 1018 subjektům bylo podáváno placebo. Ve většině studií byla pacientům minimálně měsíc před začátkem sledování přerušena jejich běžná antihypertenzní medikace.

Doba trvání studií se pohybovala mezi 3 týdny a 6 měsíci. Přípravky s hořčíkem se v jednotlivých studiích lišily dávkou i složením. Denní dávka se pohybovala od 240 mg do 960 mg denně a hořčík byl podáván ve formě oxidu, hydroxidu, chloridu, aspartátu, laktátu, citrátu nebo pidolátu hořečnatého.

Výsledná zjištění

Denní dávka 368 mg hořčíku (medián) podávaná po dobu 3 měsíců (medián) vedla ke snížení krevního tlaku – systolický tlak poklesl o 2 mmHg (p < 0,01), diastolický o 1,78 mmHg (p <0,001). Zároveň byl zaznamenán nárůst hladiny hořčíku v séru o 0,05 mmol/l (p < 0,001).

Další analýzy potom ukázaly, že denní dávka 200 mg podávaná 1 měsíc je dostatečná ke zvýšení sérových hladin hořčíku. Vyšší dávky (≥ 300 mg/den) nebo delší podávání (≥ 2 měsíce) jsou nutné k dosažení maximálních sérových hladin. Průměrně bylo navýšení sérové hladiny hořčíku o 0,1 mmol/l spojeno se snížením diastolického tlaku o 2,26 mmHg.

Diskuse

Kvalita jednotlivých studií měla podle autorů metaanalýzy vliv na výsledná zjištění. Ve studiích, jejichž kvalita byla na vyšší úrovni, byly změny systolického i diastolického krevního tlaku při suplementaci hořčíku považovány za významné. Naopak u studií nižší kvality se rozdíly neprokázaly.

Jako nedostatek prezentované metaanalýzy lze označit menší rozsah některých analyzovaných studií a také hodnocení hladiny hořčíku pomocí jeho sérové koncentrace. Tento způsob měření nemusí být vzhledem k distribuci hořčíku v organismu nejspolehlivějším ukazatelem.

Závěr

Zjištění naznačují příčinnou souvislost mezi suplementací hořčíku a snížením krevního tlaku. Perorální suplementaci tohoto prvku lze doporučit jako prevenci vysokého krevního tlaku nebo jako doplňkové opatření k farmakoterapii hypertenze. Další klinické studie s kvalitním designem zaměřené na hodnocení změn krevního tlaku by mohly tato zjištění potvrdit a přinést upřesňující poznatky k této problematice.

(pak)

Zdroj: Zhang X., Li Y., Del Gobbo L. C. et al. Effects of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized double-blind placebo-controlled trials. Hypertension 2016; 68 (2): 324–333, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07664.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se