Síran hořečnatý jako tokolytikum a neuroprotektivum

12. 10. 2017

Předčasný porod s předčasným odtokem plodové vody patří mezi zásadní perinatologické problémy. Cílem recentně publikované jihokorejské studie bylo posoudit význam síranu hořečnatého podávaného v této indikaci ženám před ukončeným 32. týdnem těhotenství a zhodnotit vliv hořčíku na prodloužení těhotenství a perinatální výsledky, a to především ty neurologické.

Metodika studie

Autoři provedli retrospektivní kohortovou observační studii. Zahrnuli případy 184 žen z jedné nemocnice, u nichž došlo k předčasnému porodu s předčasným odtokem plodové vody (PPROM – preterm premature rupture of membranes) mezi gestačními týdny 23 + 0 a 31 + 6. Do studie nebyla zahrnuta vícečetná těhotenství, ženy s hypertenzí, intrauterinní infekcí, významným vaginálním krvácením a pokročilým stadiem porodu.

Režim podávání hořčíku

V průběhu hospitalizace byl MgSO4 podáván i. v. infuzí jako tokolytikum u 143 žen, u 41 žen podáván nebyl. Úvodní dávka spočívala v podání 6 g MgSO4 v průběhu 30 min, následovala infuze rychlostí 1 g/hod. do zklidnění děložní aktivity. Rychlost infuze byla korigována tak, aby nedošlo k překročení sérové koncentrace 2,47 mmol/l. Rozhodování mezi pokračováním tokolytické terapie a umožněním porodu bylo voleno individuálně dle stavu rodičky i plodu. Pacientkám byla současně podávána antibiotika a glukokortikoidy.

Výsledná zjištění

Oddálení porodu bylo výraznější ve skupině pacientek léčených hořčíkem (7,9 ± 9,0 vs. 4,0 ± 6,0 dne; p = 0,0017). Podávání MgSO4 bylo navíc asociováno s poklesem počtu mrtvě narozených dětí (1,4 vs. 14,6 %; p = 0,0012) a nižší perinatální mortalitou (7,0 vs. 19,5 %; p = 0,0375), a to bez navýšení rizika neonatální morbidity nebo zvýšeného výskytu zánětu plodových obalů. Novorozenci, kteří byli prenatálně vystaveni MgSO4, měli vyšší plazmatickou hladinu hořčíku a fosfátů.

U podskupiny novorozenců gestačního stáří při odtoku plodové vody 28 + 0 až 31 + 6 nebyl popsán rozdíl mezi skupinami s expozicí hořčíku a bez expozice. Velmi zajímavých výsledků však bylo dosaženo při porovnání výsledků obou skupin u dětí gestačního stáří při odtoku plodové vody 23 + 0 až 27 + 6. Významně bylo u této podskupiny sníženo riziko:

  • intraventrikulárního krvácení (20,4 vs. 58,3 %; relativní riziko [RR] 0,35; 95% CI 0,17–0,71),
  • periventrikulární leukomalacie (27,8 vs. 58,3 %; RR 0,48; 95% CI 0,25–0,91),
  • opožděného vývoje (6,5 vs. 36,4 %; RR 0,18; 95% CI 0,05–0,69),
  • mozkové obrny (7,0 vs 22,2 %; RR 0,31; 95% CI 0,10–1,00).

Závěr

Léčba hořčíkem u žen s PPROM před 32. ukončeným týdnem těhotenství může prodloužit těhotenství a umožnit tak využití benefitu aplikace glukokortikoidů. Navíc v této studii vykázal MgSO4 neuroprotektivní efekt, snížil riziko neurovývojových komplikací dětí v subpopulaci žen s PPROM v týdnech 23 + 0 až 27 + 6. Dlouhodobá in utero expozice MgSO4 byla asociovaná s kostní mineralizací u novorozenců.

(boba)

Zdroj: Jung E. J., Byun J. M., Kim Y. N. et al. Antenatal magnesium sulfate for both tocolysis and fetal neuroprotection in premature rupture of the membranes before 32 weeks’ gestation. J Matern Fetal Neonatal Med 2017 Apr 26: 1−11, doi: 10.1080/14767058.2017.1317743 [Epub ahead of print].Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se