Příjem hořčíku pozitivně ovlivňuje riziko rozvoje kolorektálního karcinomu

14. 5. 2018

Hořčík je prvek nezbytný pro regulaci celé řady biochemických reakcí v lidském organismu. Hlavním zdrojem hořčíku jsou celozrnné potraviny, ořechy a zelenina zelené barvy, i přesto ale velká část populace nepřijímá hořčíku v potravě dostatek. Předchozí výzkumy ukázaly, že deficit hořčíku zvyšuje citlivost organismu k oxidačnímu stresu a chronickému zánětu, což vede k dysfunkci endotelu a potenciálně i stimulaci růstu a invazivnosti nádorových buněk. Zvláště u žen se zdá, že dieta s vysokým obsahem hořčíku je spojena se sníženým výskytem kolorektálního karcinomu (CRC).

Metodika

Autoři využili data ze studie Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC), která sledovala výskyt nádorových onemocnění u 15 792 mužů a žen mezi lety 1987 a 2006. Účastníci studie byli pozváni na čtyři lékařská vyšetření, během nichž rovněž vyplnili studiové dotazníky. Při první návštěvě v rozmezí let 1987−89 byly zjištěny informace o frekvenci příjmu potravy a byl odhadnut denní příjem hořčíku.

K výpočtu poměru rizik (HR) byly využity Coxovy regresní modely proporcionálních rizik − model 1 byl upraven na vstupní věk, rasu, centrum, kde byl pacient sledován, pohlaví, příjem energie, index tělesné hmotnosti (BMI) a fyzickou aktivitu; model 2 zahrnoval proměnné modelu 1 a pak také příjem alkoholu, vápníku, vlákniny, aspirinu, hladinu C-reaktivního proteinu (CRP) a záznam o kouření.

Výsledky

Analyzovanou skupinu 14 160 osob tvořilo 54,5 % žen ve věku 45−64 let, 27,3 % účastníků bylo černé rasy a 72,7 % rasy bílé. Osoby byly sledovány po dobu 15,4 roku (medián) a během této doby bylo zaznamenáno 315 případů CRC. V analýze příjmu hořčíku v potravě autoři srovnávali nejvyšší kvartil příjmu hořčíku ve stravě, který splňoval doporučenou denní dávku podle amerických doporučení (> 300 mg/den), oproti souhrnu tří kvartilů nižšího příjmu.

V modelu 1 byl nejvyšší kvartil příjmu hořčíku ve stravě spojen s nižším rizikem CRC (poměr rizik [HR] 0,68; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,47−0,99). Tato inverzní asociace se potvrdila i v modelu 2 (HR 0,70; 95% CI 0,48−1,02). Asociace mezi příjmem hořčíku a CRC měla podobný trend i poté, co byli pacienti rozděleni podle lokalizace nádoru na CRC v tračníku (HR 0,72; 95% CI 0,48−1,08) a v rektu (HR 0,49; 95% CI 0,23−1,06) a na muže (HR 0,75; 95% CI 0,42−1,21) a ženy (HR 0,63; 95% CI 0,36−1,12).

Nebyla zaznamenána žádná souvislost mezi příjmem hořčíku a příjmem kalcia, konzumací alkoholu a vlákninou v dietě.

Závěr

Výsledky této studie ukazují, že příjem hořčíku v potravě má pozitivní vliv na výskyt CRC, a to ve stejné míře u mužů i u žen.

(epa)

Zdroj: Onyeaghala G. C., Polter E., Lutsey P. L. et al. Dietary magnesium is inversely associated with colorectal cancer risk in the Atherosclerosis Risk in Communities study [abstract]. In: Proceedings of the American Association for Cancer Research Annual Meeting, 2017 Apr 1−5; Washington, DC. Cancer Res 2017; 77 (13 Suppl.): Abstract n. 5309, doi: 10.1158/1538-7445.AM2017-5309.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se