Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

24. 1. 2016

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.

Hořčík je především intracelulární kationt a hladina naměřená v séru nemusí nutně odrážet skutečný stav icMg. Diabetes mellitus je jednou z hlavních příčin hypomagnezemie a deplece icMg i kvůli přidruženým komorbiditám, jako jsou hypertenze, srdeční selhání či renální dysfunkce, které samy o sobě mohou ovlivňovat homeostázu hořčíku v organismu. Navíc je dalším faktorem nerovnováhy hořčíku antidiabetická a podpůrná farmakoterapie DM. Deplece icMg u pacientů s DM a normální hladinou hořčíku může vést ke zvýšenému riziku komplikací ve fázi rekonvalescence po propuštění z nemocnice.

Izraelská studie popsala vliv antidiabetické léčby a dalších relevantních klinických parametrů na hladinu icMg u 119 pacientů s DM 2. typu a normomagnezemií (1,7–2,55 mg/dl) hospitalizovaných pro akutní onemocnění. Jako kontrolní skupinu zvolili autoři 20 zdravých dobrovolníků. Celkový icMg byl měřen v mononukleárních buňkách periferní krve před propuštěním z nemocnice. Vedle antidiabetik a běžně užívaných léčiv, věku, pohlaví a důvodu hospitalizace bylo přihlédnuto ke komorbiditám, srdečním arytmiím, poruchám vedení na EKG a proběhla analýza relevantních biochemických parametrů.

Koncentrace icMg (v μg/mg buněčného proteinu) byla oproti kontrolám statisticky významně nižší u pacientů s DM (1,74 ± 0,44 vs. 2,4 ± 0,39; p < 0,001). Stejný trend byl zaznamenán u skupiny pacientů léčených inzulinem (1,57 ± 0,31 vs. 1,8 ± 0,46; p = 0,01). Naproti tomu u pacientů s perorálním antidiabetikem metforminem byla koncentrace icMg vyšší než u kontrol (1,86 ± 0,49 vs. 1,63 ± 0,35; p = 0,003). Statistická analýza po zohlednění a úpravě parametrů, jako jsou věk, pohlaví či další současně užívaná léčiva ovlivňující glykemii, ukázala, že pouze terapie metforminem je nezávisle asociována s vyšší koncentrací icMg (p = 0,03).

Studie měla definovat podskupiny pacientů s DM 2. typu a normomagnezemií, u kterých je riziko deficience icMg. Lze tedy shrnout, že u pacientů s DM a normální hladinou hořčíku je častá deplece icMg. Inzulinová terapie je spojena se sníženou koncentrací icMg a naproti tomu léčba metforminem je protektivní vůči depleci icMg. Ostatní klinické parametry nevykazují žádnou asociaci či korelaci statistického významu.

(thom)

Zdroj: Gorelik O., Efrati S., Berman S. et al. Effect of various clinical variables on total intracellular magnesium in hospitalized normomagnesemic diabetic patients before discharge. Biol Trace Elem Res 2007; 120 (1–3): 102–109; doi: 10.1007/s12011-007-8024-4.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se