Příčiny nedostatku intracelulárního hořčíku u diabetiků s normomagnezemií

24. 1. 2016

Možná deficience intracelulárního magnezia (icMg) při současné normální plazmatické koncentraci hořčíku je již známý jev. Nejsou však popsány klinické ani farmakologické vlivy, které ovlivňují koncentraci icMg u pacientů s diabetem a normomagnezemií před propuštěním z nemocnice po akutním onemocnění.

Hořčík je především intracelulární kationt a hladina naměřená v séru nemusí nutně odrážet skutečný stav icMg. Diabetes mellitus je jednou z hlavních příčin hypomagnezemie a deplece icMg i kvůli přidruženým komorbiditám, jako jsou hypertenze, srdeční selhání či renální dysfunkce, které samy o sobě mohou ovlivňovat homeostázu hořčíku v organismu. Navíc je dalším faktorem nerovnováhy hořčíku antidiabetická a podpůrná farmakoterapie DM. Deplece icMg u pacientů s DM a normální hladinou hořčíku může vést ke zvýšenému riziku komplikací ve fázi rekonvalescence po propuštění z nemocnice.

Izraelská studie popsala vliv antidiabetické léčby a dalších relevantních klinických parametrů na hladinu icMg u 119 pacientů s DM 2. typu a normomagnezemií (1,7–2,55 mg/dl) hospitalizovaných pro akutní onemocnění. Jako kontrolní skupinu zvolili autoři 20 zdravých dobrovolníků. Celkový icMg byl měřen v mononukleárních buňkách periferní krve před propuštěním z nemocnice. Vedle antidiabetik a běžně užívaných léčiv, věku, pohlaví a důvodu hospitalizace bylo přihlédnuto ke komorbiditám, srdečním arytmiím, poruchám vedení na EKG a proběhla analýza relevantních biochemických parametrů.

Koncentrace icMg (v μg/mg buněčného proteinu) byla oproti kontrolám statisticky významně nižší u pacientů s DM (1,74 ± 0,44 vs. 2,4 ± 0,39; p < 0,001). Stejný trend byl zaznamenán u skupiny pacientů léčených inzulinem (1,57 ± 0,31 vs. 1,8 ± 0,46; p = 0,01). Naproti tomu u pacientů s perorálním antidiabetikem metforminem byla koncentrace icMg vyšší než u kontrol (1,86 ± 0,49 vs. 1,63 ± 0,35; p = 0,003). Statistická analýza po zohlednění a úpravě parametrů, jako jsou věk, pohlaví či další současně užívaná léčiva ovlivňující glykemii, ukázala, že pouze terapie metforminem je nezávisle asociována s vyšší koncentrací icMg (p = 0,03).

Studie měla definovat podskupiny pacientů s DM 2. typu a normomagnezemií, u kterých je riziko deficience icMg. Lze tedy shrnout, že u pacientů s DM a normální hladinou hořčíku je častá deplece icMg. Inzulinová terapie je spojena se sníženou koncentrací icMg a naproti tomu léčba metforminem je protektivní vůči depleci icMg. Ostatní klinické parametry nevykazují žádnou asociaci či korelaci statistického významu.

(thom)

Zdroj: Gorelik O., Efrati S., Berman S. et al. Effect of various clinical variables on total intracellular magnesium in hospitalized normomagnesemic diabetic patients before discharge. Biol Trace Elem Res 2007; 120 (1–3): 102–109; doi: 10.1007/s12011-007-8024-4.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se