MUDr. Gocal: zkušenosti s Magnosolvem

15. 7. 2014

Stárnutí je velmi často spojováno s nedostatkem hořčíku (Mg). Celkové koncentrace hořčíku v plazmě jsou v průběhu života pozoruhodně stálé u zdravých osob, přičemž celková koncentrace Mg v těle a intracelulární koncentrace Mg se s věkem obvykle snižují.

Homeostáza hořčíku

Stárnutí je velmi často spojováno s nedostatkem hořčíku (Mg). Celkové koncentrace hořčíku v plazmě jsou v průběhu života pozoruhodně stálé u zdravých osob, přičemž celková koncentrace Mg v těle a intracelulární koncentrace Mg se s věkem obvykle snižují. Deficit hořčíku ve stravě je běžný u starší populace. Mezi další časté příčiny deficitu Mg u starších osob patří nedostatečné vstřebávání Mg ve střevech, nižší zásoby Mg v kostech a jeho nadměrné vylučování močí. Sekundární deficit Mg v období stárnutí může být důsledkem různých chorobných stavů, které jsou často pozorovány u starších osob (tj. inzulínová rezistence anebo diabetes mellitus 2. typu), anebo důsledkem podávání některých léků (tj. užívání diuretik odvádějících nadměrné množství Mg močí z těla). Chronické deficity Mg jsou spojovány se zvýšeným rizikem řady preklinických a klinických důsledků, zjištěných zvláště u starší populace, zejména se jedná o tyto stavy: hypertenze, infarkt, ateroskleróza, ischemická srdeční choroba, srdeční arytmie, intolerance glukózy, inzulínová rezistence, diabetes mellitus 2. typu, endoteliální dysfunkce, vaskulární remodelace, změny v metabolismu tuků, shlukování krevních destiček/trombóza, zánět, oxidační stres, kardiovaskulární mortalita, astma, chronická únava a také deprese a další neuropsychické poruchy. Jak stárnutí, tak nedostatek Mg jsou spojovány s nadměrnou tvorbou volných kyslíkových radikálů a slabšími záněty. Chronický zánět a oxidační stres provázejí také řadu chorob spojených se stárnutím, například mnohé vaskulární a metabolické poruchy, a mimo jiné také ochablost, ztrátu svalů a sarkopenii nebo nepřiměřené imunitní reakce. Deficit hořčíku spojený se stárnutím může být přinejmenším jednou z patofyziologických souvislostí, která by mohla pomoci objasnit interakce mezi zánětem a oxidačním stresem s procesem stárnutí a řadou chorob spojených s věkem.

Hořčík a stárnutí

V posledních desetiletích byla doložena klinická závažnost a biologická významnost hořčíku (Mg). Nedostatek Mg kromě svého negativního dopadu na látkovou výměnu a přeměnu energie, kterou potřebují mitochondrie k tvorbě ATP, rovněž snižuje prahovou kapacitu antioxidantů u stárnoucího organismu a jeho odolnost vůči poškození volnými radikály. Mg působí rovněž jako antioxidant proti poškození mitochondrií volnými radikály. Bylo zjištěno, že chronický zánět a oxidační stres jsou patogenní faktory jak u stárnoucího organismu, tak u řady chorob spojených s věkem. Chronický nedostatek Mg vede k nadměrné tvorbě volných kyslíkových radikálů a k mírnější formě zánětů. Stárnutí je velmi často spojováno s nedostatkem Mg a se zvýšeným výskytem řady chronických onemocnění, se ztrátou svalstva a sarkopenií, se změněnými imunitními mechanismy a vaskulárními a metabolickými poruchami, jako je např. ateroskleróza, diabetes a metabolický syndrom zahrnující kardiovaskulární onemocnění. Nejběžnější příčinou nedostatku Mg u starší populace je nedostatečný příjem Mg ze stravy, ačkoli tento sekundární deficit Mg při stárnutí může být způsoben také řadou různých mechanismů. Účelem tohoto příspěvku je probrat mechanismy a následky změn metabolismu hořčíku související s věkem, potíže v měření stavu hořčíku a rovněž přezkoumat současné důkazy svědčící o tom, že chronický deficit hořčíku spojený s věkem lze považovat za jednu z fyziologicko-patologických souvislostí, které pomohou objasnit interakce mezi zánětem a oxidačním stresem na jedné straně a procesem stárnutí s řadou chorob spojených s vyšším věkem na straně druhé.

Vliv nedostatku hořčíku na stav kostí a hormonů

Hořčík (Mg) je druhým nejvíce zastoupeným nitrobuněčným kationtem, má důležitý podíl na aktivitě enzymů a na prostupu iontů přes buněčné membrány. Nedostatek hořčíku může být spojen s řadou klinických poruch včetně osteoporózy. Osteoporóza je obecným problémem, ve Spojených státech je příčinou dvou milionů fraktur ročně s náklady na léčbu přesahujícími 17 miliard dolarů. Průměrný příjem hořčíku ve stravě u žen činí 68 % doporučené denní dávky, což znamená, že velká část populace trpí závažným deficitem hořčíku v důsledku nevhodné stravy. Pokud ve stravě chybí hořčík, obvykle v ní chybí také další živiny potenciálně ovlivňující kosti, proto byly provedeny studie na zvířecích modelech, jimž se podávala vybraná strava ochuzená o hořčík. Vážný nedostatek Mg u krys (Mg < 0,0002 % v celkové stravě; běžné množství = 0,05 %) způsobuje narušení růstu kostí, osteopenii a lámavost kostí. U lidské populace se pravděpodobně tak významný nedostatek Mg běžně nevyskytuje. Tudíž jsme upravili chybějící Mg ve stravě u krys na úroveň 10, 25 a 50 % doporučené potřeby této živiny. Za použití histomorfometrie jsme sledovali ztrátu kostní hmoty, snížení počtu osteoblastů a zvýšení počtu osteoklastů. Takto snížené hladiny Mg se v naší populaci vyskytují. Zkoumali jsme rovněž potenciální mechanismy ztráty kostní hmoty při nedostatku Mg. Studie na lidských subjektech a našem krysím modelu prokázaly nízkou koncentraci parathormonu (PTH) a 1,25(OH)2-vitamínu D v séru, což může přispívat ke snížené tvorbě kostí. Je známo, že cytokiny mohou zvýšit osteoklastickou kostní resorpci. Nedostatek hořčíku u krys a/nebo myší vede ke zvýšené skeletální substanci P, která pak stimuluje produkci cytokinů. Pomocí imunohistochemie a cytochemie jsme zjistili, že nedostatek hořčíku vyvolal zvýšení substance P, cytokinů TNF-alfa a IL-1-beta. Další studie, posuzující relativní přítomnost ligandu vázajícího se na receptor aktivující nukleární faktor kappa-B (RANKL) a přítomnost jeho receptoru osteoprotegerinu (OPG), chovajícího se jako návnada, zjistila snížení OPG a nárůst RANKL, což přispívá ke zvýšení kostní resorpce. Tyto údaje podporují názor, že příjem Mg ve stravě v množství nikoli neobvyklém může u člověka narušit látkovou přeměnu kostí a minerálních látek a může být rizikovým faktorem pro osteoporózu.

Hypomagnezémie : Empiricky podložený přístup ke klinickým případům

Hypomagnezémie je definována jako koncentrace hořčíku v séru do 0,74 mmol/l.

Hypomagnezémie může být způsobena nedostatečným příjmem hořčíku, zvýšenou ztrátou hořčíku v zažívacím/trávicím traktu nebo v ledvinách nebo redistribucí z vnějšího do vnitřního buněčného prostoru. Zvýšená ztráta hořčíku v ledvinách může být důsledkem vrozených nebo získaných poruch funkce ledvin. U většiny pacientů s hypomagnezémií se neprojeví žádné symptomy, ty se obvykle dostaví až v okamžiku, kdy koncentrace hořčíku v séru poklesne pod 0,48 mmol/l. Jedním z nejnebezpečnějších účinků hypomagnezémie je komorová arytmie. Jako první krok ke stanovení pravděpodobné příčiny hypomagnezémie je nutno změřit frakční exkreci hořčíku a poměr kalcia a kreatininu v moči. Reakcí ledvin na nedostatek hořčíku v důsledku zvýšené ztráty v gastrointestinálním traktu je snížení frakční exkrece hořčíku na hodnotu nižší než 2 %. Frakční exkrece nad 2 % u pacienta s dobrou funkcí ledvin naznačuje ztráty hořčíku v ledvinách. Barterův syndrom a tzv. kličková diuretika blokující transport chloridu sodného v ascendentní části Henleyho kličky jsou spojovány s hypokalémií, metabolickou alkalózou, se ztrátami hořčíku v ledvinách, hypomagnezémií a hyperkalciurií. Gitelmanův syndrom a thiazidová diuretika blokující transportní systém chloridu sodného ve vinutém kanálku II. řádu (distální tubulus) jsou spojovány s hypokalémií, metabolickou alkalózou, se ztrátami hořčíku v ledvinách, hypomagnezémií a hyperkalciurií.

Hyperkalciurii, nefrokalcinózu a nefrolitiázu lze přičíst dědičnému faktoru projevujícímu se ztrátou hořčíku v ledvinách. Asymptomatické pacienty je nutno léčit podáváním doplňků stravy s obsahem hořčíku. Symptomatickým pacientům se závažným nedostatkem hořčíku: 0,48 mmol/l) je třeba hořčík podávat parenterálně. Před podáváním jakéhokoli doplňku stravy s hořčíkem je nutno ověřit a případně obnovit adekvátní funkci ledvin.

MUDr. Radan Gocal

Internista

Chalabaly 2, OstravaŠtítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se