Hladina magnézia má vliv na depresi u pacientů po cévní mozkové příhodě

24. 4. 2017

Deprese často komplikuje uzdravení pacientů po cévní mozkové příhodě a vyskytuje se až u třetiny z nich. Čínští lékaři na souboru pacientů po mrtvici zjišťovali výskyt deprese a současně možnou souvislost s nižší hladinou hořčíku. Magnézium má totiž vliv na receptory v mozku a tím i na kognitivní funkce.

Inzerce

Úvod

Deprese vyskytující se po cévní mozkové příhodě (CMP) představuje častou psychiatrickou komplikaci a je spojena s horším výsledkem léčby. Zasáhne asi třetinu pacientů, má vliv na zhoršení kvality života a zvyšuje i mortalitu. Magnézium hraje důležitou úlohu z hlediska činnosti mozku. Proto čínští autoři sledovali hladinu hořčíku u pacientů po CMP a její asociaci s výskytem deprese.

Metodika studie a sledovaná populace

Celkem 209 pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou bylo prospektivně sledováno v období od října 2013 do září 2014. Skóre NIHSS (NIH Stroke Scale) při přijetí dosahovalo v průměru 3 (1−4). K analýze dat byl použit regresní model. 

Věkové rozmezí činilo 18−80 let. V souboru nemocných bylo 33 % žen a průměrný věk činil 60,97 ± 10,39 roku. Vyřazeni byli nemocní s poruchou kognitivních funkcí, dřívější psychiatrickou anamnézou, poruchami metabolismu, akutním onemocněním nebo ti, kteří užívali hořčík. Kontrolní soubor odpovídající pohlaví a věku čítal 120 osob. Výskyt deprese lékaři stanovili pomocí Hamiltonovy 17bodové škály pro depresi (17-Hamilton Rating Scale for Depresssion) 3 měsíce po vzniku CMP.

Výsledky

Celkem 28,2 % pacientů s CMP mělo po 3 měsících depresi a jejich hladina hořčíku byla nižší než u pacientů bez deprese nebo u kontrolního souboru osob (p < 0,001). Riziko deprese se ukázalo být spojeno s hladinou magnézia < 0,84 mmol/l (95% CI 1,178−5,798; p= 0,018).

Diskuse

Jedná se o první klinické sledování zjišťující vztah mezi hladinou hořčíku a depresí vzniklou po cévní mozkové příhodě. Hořčík má vliv na mozkové funkce a působí zejména na receptorech NMDA. Při hypomagnezémii jsou méně stimulovány receptory pro GABA (kyselinu gama-aminomáselnou). Tím se vysvětluje mechanismus působení na rozvoj deprese. Studie má ovšem i některé limitace. Hladina magnézia byla měřena jen jednou, sledování probíhalo pouze na jednom klinickém pracovišti. Pacienti s těžším postižením po CMP se nemuseli dožít 3měsíčního odstupu a tím byli ze studie vyloučeni.

(imt)

Zdroj: Gu Y., Zhao K., Luan X. et al. Association between serum magnesium levels and depresion in stroke patients. Aging Dis 2016 Dec; 7 (6): 667−690, doi: 10.14336/AD.2016.0402.Štítky
Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Neurologie Praktické lékařství pro dospělé
Nejnovější kurzy
Hořčík nad zlato aneb Nedostatek magnézia z pohledu internisty, neurologa a gynekologa
Autoři: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D., MUDr. Magdaléna Hlavačková, MUDr. Petra Herboltová

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více