Vliv lurasidonu na metabolické funkce v porovnání s dalšími antipsychotiky – výsledky rozsáhlé metaanalýzy

24. 6. 2021

Terapie antipsychotiky je spojena s různou tíží metabolických odchylek, a to v parametrech hmotnosti, metabolismu lipidů a glukózy. Přítomnost metabolického syndromu nebo izolovaných poruch metabolismu glukózy a lipidů přitom u pacientů se schizofrenií dále zvyšuje riziko morbidity a mortality v porovnání s běžnou populací. Lurasidon je antipsychotikum indikované k akutní a udržovací léčbě schizofrenie. Výhodou tohoto léčiva je nízké riziko metabolických nežádoucích účinků, jež bylo potvrzeno v rozsáhlé recentní metaanalýze klinických studií.

Úvod

Přibližně u třetiny pacientů trpících schizofrenií je pozorován metabolický syndrom, přičemž prevalence u pacientů s chronickými obtížemi stoupá až k 69 %. U osob se schizofrenií je pozorována 3–5× vyšší prevalence obezity, diabetu 2. typu a hypercholesterolémie v porovnání s běžnou populací. Nemocní se schizofrenií tak mají dvakrát vyšší pravděpodobnost diagnózy kardiovaskulárního onemocnění a úmrtí na jeho následky.

Až do nedávné doby však nebyla publikována studie, která by hodnotila metodou síťové metaanalýzy vliv jednotlivých antipsychotik na metabolické parametry u pacientů se schizofrenií. V roce 2020 ovšem byla publikována rozsáhlá metaanalýza v časopisu The Lancet Psychiatry, jejímž cílem bylo porovnání vlivu 18 antipsychotik na metabolické parametry. Jedním ze zkoumaných antipsychotik byl i lurasidon, antipsychotikum náležející do skupiny antagonistů serotoninu a dopaminu (SDA) indikované k akutní a udržovací léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších. V případě lurasidonu byl již v předchozích studiích pozorován příznivý metabolický profil.

Metaanalýza a její výsledná zjištění

Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované zaslepené kontrolované klinické studie porovnávající efekt 18 antipsychotik a placeba v akutní terapii schizofrenie. Cílem metaanalýzy bylo zhodnocení vlivu antipsychotik na hmotnostní přírůstek, hodnotu BMI a parametry metabolismu lipidového (LDL-c, HDL-c, TG) i glukózového. Kritéria zařazení do analýzy splnilo 100 studií o celkovém počtu 25 952 pacientů (21 124 léčených antipsychotiky, 4828 užívajících placebo).

Podle výsledků této metaanalýzy se lurasidon společně s aripiprazolem, brexpiprazolem, kariprazinem a ziprasidonem zařadil mezi antipsychotika s nejpříznivějším metabolickým profilem. Naopak olanzapin a klozapin v metaanalýze představovaly antipsychotika s nejhorším metabolickým profilem. U pacientů léčených lurasidonem nebylo pozorováno významné přibývání na hmotnosti a hodnota BMI vzrostla jen mírně. Nedošlo ani ke statisticky významným změnám v hladinách celkového cholesterolu, LDL-c, HDL-c a triglyceridů. V rámci parametru glykémie nalačno byla u pacientů léčených lurasidonem pozorována nejvyšší statisticky významná redukce plazmatické hladiny glukózy v porovnání se všemi ostatními antipsychotiky (–0,29 mmol/l; 95 % interval spolehlivosti [CI] –0,55 až –0,03).

Závěr

Z výsledků rozsáhlé metaanalýzy vyplývá, že lurasidon se řadí mezi antipsychotika s nejpříznivějším metabolickým profilem. U pacientů léčených lurasidonem nebyl pozorován přírůstek hmotnosti ani signifikantní změny v lipidovém metabolismu. V rámci glykémie nalačno byla u pacientů léčených lurasidonem pozorována největší statisticky významná redukce hodnot v porovnání s ostatními antipsychotiky.

(holi)

Zdroje:
1. Pillinger T., McCutcheon R. A., Vano L. et al. Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2020 Jan; 7 (1): 64–77, doi: 10.1016/S2215-0366(19)30416-X.
2. Huhn M., Nikolakopoulou A., Schneider-Thoma J. et al. Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019; 394 (10202): 939–951, doi: 10.1016/S0140-6736(19)31135-3.
3. Citrome L., Cucchiaro J., Sarma K. et al. Long-term safety and tolerability of lurasidone in schizophrenia: a 12-month, double-blind, active-controlled study. Int Clin Psychopharmacol 2012; 27 (3): 165–176, doi: 10.1097/YIC.0b013e32835281ef.
4. Stahl S. M., Cucchiaro J., Simonelli D. et al. Effectiveness of lurasidone for patients with schizophrenia following 6 weeks of acute treatment with lurasidone, olanzapine, or placebo: a 6-month, open-label, extension study. J Clin Psychiatry 2013; 74 (5): 507–515, doi: 10.4088/JCP.12m08084.Štítky
Dětská psychiatrie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se