Prevalence metabolického syndromu během 1 roku po první epizodě psychózy

1. 11. 2022

Portugalští autoři ozřejmili vysokou prevalenci metabolického syndromu a nepříznivých metabolických parametrů u jedinců s první epizodou psychózy. Ta navíc významně narostla během 1 roku po této epizodě.

KV riziko u osob s psychotickým onemocněním

Délka života pacientů s psychotickým onemocněním je o 13–30 let kratší než u obecné populace. Hlavním důvodem jejich zvýšené mortality nejsou pouze sebevraždy, ale především kardiovaskulární (KV) onemocnění. Vysoké KV riziko s sebou nese metabolický syndrom. Proto se čerstvě publikovaná longitudinální studie zaměřila na výskyt metabolických odchylek v době první epizody psychózy a jejich vývoj během následujícího roku.

Hodnocená populace pacientů a sledované parametry

Zařazeno bylo 60 pacientů univerzitní nemocnice v Lisabonu ve věku 16–40 let. Průměrný věk činil 27,1 roku, 66,7 % tvořili muži. Většina zařazených (95 %) byla při první epizodě psychózy hospitalizována. Průměrná délka trvání neléčených psychotických příznaků dosahovala 313 dní. Nejčastější diagnózou byly poruchy schizofrenního spektra (50 % případů) následované afektivní psychózou (26,7 %).

Hodnocena byla přítomnost metabolického syndromu definovaného jako výskyt ≥ 3 z následujících parametrů:

  1. obvod pasu > 102 cm u mužů a > 88 cm u žen
  2. hladina triglyceridů (TG) > 1,7 mmol/l nebo užívání hypolipidemik
  3. vysoký krevní tlak (≥ 130/≥ 85 mmHg) nebo užívání antihypertenziv
  4. nízká hladina HDL cholesterolu (< 1,04 mmol/l u mužů a < 1,3 mmol/l u žen)
  5. vysoká glykémie nalačno (≥ 5,6 mmol/l) nebo diagnóza diabetu 2. typu

Autoři rovněž analyzovali metabolické parametry a sociodemografické a psychopatologické údaje těchto nemocných během 1 roku po první epizodě psychózy.

Výsledná zjištění

Prevalence metabolického syndromu činila v době první epizody psychózy 6,7 % a během 1 roku se zvýšila na 11,7 %, což je statisticky nevýznamný nárůst (p = 0,250). Zjištěn byl ovšem významný nárůst prevalence zvětšeného obvodu pasu (z 10 na 21,7 %; p = 0,039), zvýšené hladiny TG (z 6,7 na 10 %; p = 0,040) a snížené hladiny HDL-c (z 21,7 na 25 %; p = 0,019). Podíl pacientů s ≥ 2 složkami metabolického syndromu vzrostl z 15 na 26,6 %.

Žádný hodnocený vstupní parametr nebyl prediktorem vzniku metabolického syndromu během 1 roku po první psychotické epizodě

Závěr

Tato zjištění ukazují vysokou prevalenci metabolického syndromu u osob s první epizodou psychózy. Výskyt metabolických abnormalit se navíc u těchto pacientů během následujícího roku zvyšuje. Potřebné jsou další studie, které by zhodnotily vliv různých intervencí na metabolické parametry a kardiovaskulární morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Důležité také bude posoudit dopad podávaných antipsychotik 2. generace na metabolické parametry.

(zza)

Zdroj: Coentre R., Levy P., Góis C., Figueira M. L. Metabolic syndrome following a first episode of psychosis: results of a 1-year longitudinal study conducted in metropolitan Lisbon, Portugal. J Int Med Res 2022 Jun; 50 (6): 3000605221106703, doi: 10.1177/03000605221106703.Štítky
Dětská psychiatrie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se