Nástroj pro predikci kardiometabolického rizika u mladých pacientů s psychotickým onemocněním

13. 12. 2022

V časopisu Lancet Psychiatry byla nedávno publikována práce popisující vznik a validaci algoritmu pro predikci kardiometabolického rizika u pacientů s psychotickým onemocněním PsyMetRiC (Psychosis Metabolic Risk Calculator). Britským vědcům se podařilo vytvořit nástroj, s jehož pomocí lze odhadnout riziko incidence metabolického syndromu v následujících 6 letech jakožto předzvěsti kardiovaskulární morbidity a mortality u mladých lidí s psychózou ve věku 16–35 let.

Metodika PsyMetRiC a jeho validace

Riziko rozvoje kardiometabolických poruch je u pacientů s psychózou zvýšené, a to včetně mladých jedinců. Dosud však neexistoval vhodný validovaný nástroj, pomocí kterého by bylo možné toto riziko predikovat.

Algoritmus PsyMetRiC byl vytvořen na základě běžně zaznamenávaných informací u těchto pacientů. Autoři připravili 2 verze, z nichž úplný model zahrnoval věk, pohlaví, etnickou příslušnost, BMI, kouření, hladinu HDL cholesterolu a triglyceridů a užívání antipsychotik s vlivem na metabolismus, zatímco zkrácený model vynechával laboratorní parametry. Využity byl údaje z let 2013–2020 ze 2 britských geograficky odlišných programů, které se věnují časné intervenci u psychotických onemocnění. Následně proběhla externí validace s využitím dat dalšího programu se stejným zaměřením. Provedena byla i analýza senzitivity, do které byla zařazena kohorta osob starších 18 let s rizikem rozvoje psychózy.

Výsledky

Použity byly údaje od 651 pacientů pro vytvoření algoritmu, 510 pro validaci a 505 pro analýzu senzitivity. Jak úplný, tak zkrácený model vykázaly dobré výsledky při interní i externí validaci a analýze senzitivity. Kalibrace ukázala lepší spolehlivost úplného modelu. Při prahové hodnotě rizika 0,18 byl úplný model schopen zachytit o 47 % případů metabolického syndromu více.

Diskuse a závěr

PsyMetRiC zatím nelze doporučit pro klinické použití, protože potřebuje prospektivní validaci u většího vzorku pacientů, posouzení ekonomických přínosů a schválení regulačním úřadem. V budoucnu by se však mohl stát užitečným nástrojem pro zlepšení péče o mladé pacienty s psychózou. Zdravotníkům by mohl přinést doplňující informace pro výběr antipsychotika, preskripci kardioprotektivních léků a doporučení nefarmakologických intervencí, jako je úprava životního stylu, s cílem prevence rozvoje kardiometabolických komorbidit a zkrácení délky života.

(zza)

Zdroj: Perry B. I., Osimo E. F., Upthegrove R. et al. Development and external validation of the Psychosis Metabolic Risk Calculator (PsyMetRiC): a cardiometabolic risk prediction algorithm for young people with psychosis. Lancet Psychiatry 2021 Jul; 8 (7): 589−598, doi: 10.1016/S2215-0366(21)00114-0.Štítky
Dětská psychiatrie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se