Bezpečnost a účinnost lurasidonu u dospívajících se schizofrenií

18. 5. 2021

Otevřené prodloužení placebem kontrolované studie s lurasidonem zahrnující 271 pacientů ve věku 13–17 let se schizofrenií ukázalo během 2 let léčby minimální dopad na tělesnou hmotnost, hladinu lipidů, prolaktinu a glykémii při přetrvávajícím a prohlubujícím se zmírnění příznaků schizofrenie.

Metodika a průběh studie

Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost a snášenlivost lurasidonu u dospívajících pacientů se schizofrenií. Zařazeni byli jedinci ve věku 13–17 let, kteří dokončili 6týdenní dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou fázi studie. Za otevřených podmínek pokračovali v užívání lurasidonu ve flexibilní dávce 20–80 mg/den.

Účinnost byla hodnocena na základě skóre PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a bezpečnost prostřednictvím spontánně hlášených nežádoucích příhod, hodnoticích škál, měření tělesné hmotnosti a laboratorních vyšetření.

Výsledky

Během otevřené fáze studie vysadilo léčbu 42,4 % pacientů, z toho 10,7 % tak učinilo z důvodu výskytu nežádoucích příhod. Nejčastější nežádoucí příhodou byla bolest hlavy (u 24,0 % pacientů), dále úzkost (12,9 %), nauzea (12,5 %), sedace nebo somnolence (12,2 %) a nazofaryngitida (8,9 %).

Tělesná hmotnost se v mediánu zvýšila po 1 roce o 3,3 kg a po 2 letech o 4,9 kg, což je méně než nárůst očekávaný na základě normativních dat z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) u věkově a pohlavím odpovídající populace (+3,4, resp. +5,7 kg). Metabolické parametry a hladina prolaktinu se při léčbě lurasidonem změnily jen minimálně.

Autoři pozorovali přetrvávající účinnost s poklesem skóre PANSS oproti vstupu do dvojitě zaslepené fáze o 15,6 bodu po 1 roce a o 18,4 bodu po 2 letech léčby lurasidonem.

Závěr

Lurasidon lze i dle nejrecentnějších poznatků považovat za účinnou a bezpečnou léčbu u dospívajících pacientů se schizofrenií.

(zza)

Zdroj: Correll C. U., Findling R. L., Tocco M. et al. Safety and effectiveness of lurasidone in adolescents with schizophrenia: results of a 2-year, open-label extension study. CNS Spectr 2020 Oct 20: 1−11, doi: 10.1017/S1092852920001893 [Epub ahead of print].Štítky
Psychiatrie Dětská psychiatrie Praktické lékařství pro dospělé Praktické lékařství pro děti a dorost Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se