Rodové linie LHON onemocnění a projevy onemocnění

15. 2. 2017

Sdělení prezentuje oftalmologický nález ve dvou rodinách s výskytem Leberovy hereditární atrofie zrakového nervu (LHON) a porovnává jej u asymptomatických nositelů této nemoci a u pacientů s již rozvinutým onemocněním.

Autor: MUDr. Alexandra Křížová
Pracoviště: Vojenská nemocnice Olomouc

Souhrn

Sdělení prezentuje oftalmologický nález ve dvou rodinách s výskytem Leberovy hereditární atrofie zrakového nervu (LHON) a porovnává jej u asymptomatických nositelů této nemoci a u pacientů s již rozvinutým onemocněním.

Klinický nález

V první rodině byla LHON diagnostikována u pacientky r. n. 1947. V lednu 1985 u ní došlo k progresivnímu poklesu vidění obou očí na 3 m / 50 naturálně oboustranně. Nyní je nejlepší zraková ostrost pravého oka 0,5 m prsty naturálně, levého oka 30 cm prsty naturálně. Při biomikroskopickém vyšetření na obou očích byla zachycena bledá atrofická papila (obr. 1). Při perimetrickém vyšetření pravého oka bylo nalezeno koncentrické zúžení nahoře a temporálně k 10°, dole a nazálně k 20° a zachování centrálního ostrůvku nižší citlivosti, na levém oku absolutní skotom s drobnými paracentrálními okrsky snížené citlivosti (obr. 2). Kontrastní citlivost byla snížena 0,3 logKC binokulárně. OCT vyšetření prokázalo výrazné ztenčení peripapilární vrstvy nervových vláken (RNFL) prakticky ve všech kvadrantech a významné okrsky ztenčení vrstvy gangliových buněk sítnice (obr. 3). Vyšetření zrakových evokovaných potenciálů bylo obtížně reprodukovatelné se závěrem oboustranně abnormního PR-VEP, abnormita je výraznější na pravém oku.

Obr. 1.: Při biomikroskopickém vyšetření na obou očích byla zachycena bledá atrofická papila

Obr. 2.: Nalezeno koncentrické zúžení nahoře a temporálně k 10°, dole a nazálně k 20° a zachování centrálního ostrůvku nižší citlivosti, na levém oku absolutní skotom s drobnými paracentrálními okrsky snížené citlivosti

Obr. 3.: OCT vyšetření prokázalo výrazné ztenčení peripapilární vrstvy nervových vláken (RNFL) prakticky ve všech kvadrantech a významné okrsky ztenčení vrstvy gangliových buněk sítnice

U čtyř pacientek bylo při OCT vyšetření peripapilární vrstvy nervových vláken nalezeno ztluštění v dolních temporálních kvadrantech při srovnání s normativní databází (obr. 4).

Obr. 4.: OCT vyšetření peripapilární vrstvy nervových vláken nalezeno ztluštění v dolních temporálních kvadrantech při srovnání s normativní databází

Ve druhé rodině byla LHON diagnostikována u pacienta r. n. 1979. V roce 1995 u něho došlo k progresivnímu poklesu vidění nejprve na levém a do dvou týdnů na pravém oku. Nyní je nejlepší zraková ostrost na oku pravém 30 cm prsty naturálně, na oku levém 6/36 slabě naturálně. Při biomikroskopickém vyšetření na obou očích byla zachycena bledá atrofická papila, více na pravém oku. Při perimetrickém vyšetření byl na pravém oku zjištěn absolutní skotom v horní a relativní v dolní polovině, na levém oku absolutní skotom s okrsky drobných relativních skotomů v centru. Kontrastní citlivost byla snížena 0,3 logKC binokulárně. OCT vyšetření prokázalo výrazné ztenčení peripapilární vrstvy nervových vláken (RNFL) prakticky ve všech kvadrantech a významné okrsky ztenčení vrstvy gangliových buněk sítnice. Vyšetření zrakových evokovaných potenciálů prokázalo oboustranně abnormní PR-VEP, prodloužení latence P100 a snížení amplitudy.

U čtyř pacientek a jednoho pacienta bylo při OCT vyšetření peripapilární vrstvy nervových vláken nalezeno ztluštění v dolních temporálních kvadrantech při srovnání s normativní databází.

Diskuze

Leberova hereditární atrofie zrakového nervu je v popředí vědeckého zájmu již více než dvě desetiletí. Jedná se o nejčastější dědičnou neuropatii zrakového nervu. (1) Prevalence tohoto onemocnění ve většině zemí není známa. V České republice podle dostupných informací byla stanovena diagnóza Leberovy hereditární atrofie zrakového nervu u více než 120 pacientů.

V atrofické fázi onemocnění nalezneme bilaterální, symetrické temporální nablednutí zrakových nervů, které často přechází do kompletní atrofie. (2, 3) Při provedení OCT vyšetření jsou v atrofické fázi LHON temporální vlákna RNFL nejvíce postižena, zatímco nazální vlákna jsou nejvíce ušetřena. (4, 5) OCT vyšetření v atrofické fázi onemocnění poukazuje na významné ztenčení vrstvy gangliových buněk sítnice. (5)

OCT vyšetření může prokázat selektivní ztluštění peripapilární vrstvy nervových vláken u klinicky asymptomatických jedinců s potvrzenou mutací mtDNA v rámci LHON, což je důkazem selektivní zranitelnosti papilomakulárního svazku u LHON. (6) Ztluštění bylo pozorováno zejména v horních, nazálních a dolních kvadrantech RNFL. (7) Je ovšem popisováno i ztluštění RNFL v temporálních kvadrantech. (9) Významné ztluštění vrstvy gangliových buněk sítnice u klinicky asymptomatických pacientů nebylo prokázáno. (9) Přechodné ztluštění peripapilární vrstvy nervových vláken u klinicky asymptomatických jedinců s potvrzenou mutací mtDNA v rámci LHON je vysvětlováno buď kompenzačními mechanismy (zvýšenou mitochondriální biogenezí), nebo axonální stázou předcházející dekompenzaci peripapilární vrstvy nervových vláken. (8)

Do nedávné doby byla léčba LHON velmi limitována. Nově je k dispozici první registrovaný lék pro léčbu LHON v ČR – Raxone (idebenon). Doporučená dávka je 900 mg/den. Léčba by měla být zahájena a probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi s LHON. Idebenon může reaktivovat živé neaktivní retinální gangliové buňky a vést tak k obnově zraku u pacientů s LHON. Klinická bezpečnost a účinnost idebenonu vychází z dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované studie RHODOS (Rescue of Hereditary Optic Disease Outpatient Study) a EAP studie (Expanded Access Program).

Přehled literatury

  1. Abu-Amero, K., Bosley, T.: Mitochondrial abnormalities in patients with LHON-like optic neuropathies, Investigative Ophthalmology and Visual Science, 2006; roč. 47, č. 10, s. 4211–4220, PMID: 17003408.
  2. Barboni, P.: Natural history of Leber’s hereditary optic neuropathy: longitudinal analysis of the retinal nerve fiber layer by optical coherence tomography, Ophthalmology, 2010 Mar; roč. 117, č. 3, s. 623–7, PMID: 20031228.
  3. Newman, N.: Progression of visual field defects in leber hereditary optic neuropathy: experience of the LHON treatment trial, American Journal of Ophthalmology, 2006 Jun, roč. 141, č. 6, s. 1061–7, PMID: 16765674.
  4. Avetisov, S. E., Sheremet, N. L., Fomin, A. V. et al.: Morphological changes in retina and optic nerve head in patients with Leber's hereditary optic neuropathy, Vestn Oftalmol, 2014, roč. 130, č. 1, s. 4–8, 10–1., PMID: 24684054.
  5. Baldwin, A., Chen, J., Kardon, R. H.: Leber hereditary optic neuropathy: A 17-year-old male presents with progressive, painless, bilateral vision loss (online), EyeRounds.org, June 25, 2013; dostupné z: http://EyeRounds.org/cases/172-LHON.htm.
  6. Guy, John et al.: Retinal ganglion cell dysfunction in asymptomatic G11778A: Leber hereditary optic neuropathy, Investigative ophthalmology and visual science, 2014, s. 841–848, PMID: 24398093.
  7. Zhang, Y., Huang, H., Wei, S. et al.: Characterization of retinal nerve fiber layer thickness changes associated with Leber’s hereditary optic neuropathy by optical coherence tomography, Experimental and Therapeutic Medicine, 2014, roč. 7, č. 2, s. 483–487, PMID: 24396430.
  8. Barboni, P., Savini, G., Feuer, W. J. et al.: Retinal nerve fiber layer thickness variability in Leber hereditary optic neuropathy carriers, European Journal of ophtalmology, 2012 May 4, roč. 22, č. 6, s. 985–991, PMID: 22562299.
  9. Giordano, C. et al.: Oestrogens ameliorate mitochondrial dysfunction in Leber’s hereditary optic neuropathy, Brain, 2011, roč. 134, s. 220–34, PMID: 20943885.


Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se