Léčebné strategie u dědičných neuropatií optiku

9. 11. 2016

Bilaterální ztráta zraku jako následek hereditárních neuropatií optiku je důležitou příčinou těžkého postižení u dětí a mladých dospělých. Odhaduje se, že prevalence dosahuje minimálně 1 na 10 000 obyvatel. V klinické praxi se setkáváme především se dvěma chorobami: Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON) a autosomálně dominantní atrofií optiku (DOA).

Bilaterální ztráta zraku jako následek hereditárních neuropatií optiku je důležitou příčinou těžkého postižení u dětí a mladých dospělých. Odhaduje se, že prevalence dosahuje minimálně 1 na 10 000 obyvatel. V klinické praxi se setkáváme především se dvěma chorobami: Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON) a autosomálně dominantní atrofií optiku (DOA).

Genetický podklad LHON

Přibližně 90 % případů s LHON vzniká na podkladě jedné ze tří bodových mutací v mitochondriální DNA (mtDNA) – m.3460G>A, m.11778G>A a m.14484T>C –, které postihují důležité podjednotky komplexu I mitochondriálního respiračního řetězce. Protože mitochondriální genom vykazuje striktně maternální dědičnost, mohou být muži ujištěni, že onemocnění se na jejich děti již dále nepřenese. Většina pacientů s DOA jsou nositelé patogenních mutací v jaderném genu OPA1, který kóduje multifunkční protein vnitřní mitochondriální membrány.

Společné znaky LHON a DOA

I přes různý genetický podklad sdílejí LHON a DOA společné znaky, které poukazují na neobyčejnou zranitelnost vrstvy retinálních gangliových buněk při poruše mitochondriální funkce. Kromě těžké ztráty zraku, která je způsobena progresivní degenerací zrakového nervu, vznikne u části pacientů agresivnější syndromový fenotyp se závažnými neurologickými projevy.

Nové terapeutické postupy

Zásadní pokroky v porozumění mechanismům ztráty retinálních gangliových buněk u LHON a DOA napomáhají vyvíjet nové způsoby léčby, které si kladou za cíl zastavit nebo zvrátit zhoršení zrakových funkcí v různých stadiích vývoje onemocnění. Vedle neuroprotektivních strategií usilujících o záchranu retinálních gangliových buněk od nevratné buněčné smrti poskytují nové techniky in vitro fertilizace výhledově možnost zabránění přenosu patogenních mutací mtDNA a tím i výskytu onemocnění v budoucích generacích.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Yu-Wai-Man P., Votruba M., Moore A. T., Chinnery P. F. Treatment strategies for inherited optic neuropathies: past, present and future. Eye (Lond) 2014; 28 (5): 521−537.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se