Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

9. 5. 2017

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Některé běžně používané léky narušují funkci mitochondrií, což vede k nežádoucím až toxickým účinkům. Mitochondriální dysfunkce vyvolaná léky může vzniknout na podkladě zvýšené produkce reaktivních forem kyslíku, změnou permeability mitochondriální membrány, poruchou mitochondriální respirace, poškozením mitochondriální DNA nebo inhibicí beta-oxidace mastných kyselin.

Klinická manifestace závisí na konkrétním léku a jeho vlivu na mitochondrie. Vzhledem k tomu, že mitochondrie jsou všudypřítomné a hrají hlavní úlohu v metabolismu buněk, mohou se interakce mezi léky a mitochondriemi klinicky manifestovat například jako hepatotoxicita, enteropatie, útlum krvetvorby, lipodystrofický syndrom nebo jako neuropsychiatrické nežádoucí účinky.

Publikovaný souhrnný článek se na základě dat získaných z experimentálních a klinických studií zaměřil na konkrétní skupiny léčivých látek, které nepříznivě působí na mitochondrie, včetně zapojených mechanismů a klinických projevů. Znalost těchto nežádoucích interakcí mezi léky a mitochondriemi může v klinické praxi napomoci při předvídání potenciálních problémů u konkrétních pacientů, zabránění nežádoucím účinkům léků nebo vést ke zvýšení bezpečnosti změnou medikace.

Tab. Přehled interakcí léků s mitochondriálními funkcemi 

Skupina léků

Mechanismus mitochondriální poruchy

Klinické projevy

Analgetika

 

 

 • nimesulid, meloxikam, indometacin

odpřažení OXPHOS

kardiotoxicita

 • indometacin

odpřažení OXPHOS

gastrointestinální toxicita

 • koxiby, diklofenak

inhibice syntézy ATP

hepatotoxicita

Antibakteriální léčiva

 

 

 • chloramfenikol

deplece feritinu v mitochondriích

aplastická anémie

 • linezolid

porucha mitochondriální syntézy proteinů

hyperlaktatémie

 • cefaloglycin, imipenem

inhibice mitochondriální respirace a příjmu substrátů

nefrotoxicita

Antipsychotika

 

 

 • chlorpromazin, haloperidol, klozapin

inhibice elektronového transportního řetězce a kapacity OXPHOS

tarditivní dyskineze

 • klozapin

změna morfologie, membránového potenciálu a snížení hladiny ATP

léky navozený metabolický syndrom

Antidepresiva

 

 

 • amitriptylin, desipramin

deplece ATP a tvorba ROS

neurotoxicita asociována s Parkinsonovou chorobou

 • nefazodon

inhibice elektronového transportního řetězce a narušení membránového potenciálu

hepatotoxicita

Antiepileptika

 

 

 • kyselina valproová

narušení kapacity OXPHOS a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Antidiabetika

 

 

 • metformin, fenformin

narušení kapacity OXPHOS a inhibice elektronového transportního řetězce

laktátová acidóza

 • troglitazon, rosiglitazon, pioglitazon

narušení kapacity OXPHOS, inhibice elektronového transportního řetězce a zvýšená produkce ROS

hepatotoxicita

Protinádorové léky

 

 

 • doxorubicin

akumulace železa v mitochondriích

kardiotoxicita

 • doxorubicin

zvýšení produkce ROS

trombocytopenie

 • cisplatina

změna mitochondriální struktury a inhibice enzymatické aktivity COX

nefrotoxicita

Antiretrovirotika

 

 

 • efavirenz

narušení kapacity OXPHOS

neurotoxicita

 • efavirenz

zvýšení produkce ROS

hepatotoxicita

 • stavudin

deplece mitochondriální DNA

hyperlaktatémie

Celková anestetika

 

 

 • propofol

inhibice oxidace mastných kyselin a inhibice elektronového transportního řetězce

syndrom propofolové infuze

 • propofol, ketamin

narušení metabolismu mitochondrií, porucha membránového potenciálu, zvýšená produkce ROS

neurotoxicita

Hypolipidemika

 

 

 • simvastatin

deplece mtDNA a porucha kapacity OXPHOS

myopatie

Lokální anestetika

 

 

 • lidokain

porucha mitochondriální energetiky, ztráta mitochondriálního membránového potenciálu a aktivace kaspáz

neurotoxicita

Sedativní hypnotika

 

 

 • Barbituráty

oslabení mitochondriální respirace a porucha OXPHOS

neurotoxicita

Pozn.: ROS = reaktivní formy kyslíku; OXPHOS = oxidativní fosforylace; ATP = adenosintrifosfát; COX = cytochrom c oxidáza.

Závěr

Z publikovaného referátu vyplývá, že přímo nebo nepřímo může na mitochondrie negativně působit velké množství předepisovaných léků. Zatímco některé z těchto účinků byly pozorovány pouze in vitro, jiné jsou dobře zdokumentovány i klinicky. Nežádoucí mitochondriální účinky sice představují pouze malou část spektra vedlejších účinků léků, ale vzhledem k tomu, že některým reakcím lze potenciálně zabránit, je třeba tyto poznatky mezi zdravotníky šířit a zdůrazňovat.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Vuda M., Kamath A. Drug induced mitochondrial dysfunction: mechanisms and adverse clinical consequences. Mitochondrion 2016 Nov; 31: 63−74, doi: 10.1016/j.mito.2016.10.005.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se