Idebenon v terapii Duchenneovy muskulární dystrofie a jeho vliv na zachování respiračních funkcí

19. 9. 2018

Duchenneova muskulární dystrofie je dědičná choroba charakterizovaná postupným úbytkem aktivní svalové hmoty. Pro pacienty, kteří jí trpí, je typické progredující restrikční onemocnění plic a případné respirační selhání. Studie publikovaná v roce 2017 v Journal of Neuromuscular Diseases hodnotí vliv idebenonu na zachování respiračních funkcí.

Úvod

Duchenneova muskulární dystrofie je charakteristická progresivním oslabováním hrudních svalů a bránice, což způsobuje restrikční plicní onemocnění vedoucí k poruše clearance dýchacích cest, rekurentním plicním infekcím a eventuálně k respiračnímu selhání.

Pokles usilovné vitální kapacity (FVC) a náležité (prediktivní) hodnoty usilovné vitální kapacity plic (FVC%p) patří mezi nejspolehlivější ukazatele časné morbidity a mortality pacientů. Pokles hodnoty FVC%p začíná kolem 7 let věku, přičemž kolem 10. roku života klesá pod prahovou hodnotu 80 %. Poté dochází k lineárnímu poklesu (okolo 5–8 %) ročně a ve věku 20 let dosahuje minimálních hodnot. Při poklesu FVC%p pod 50 % může dojít k rozvoji symptomatického středně závažného respiračního selhání.

Metodika a průběh studie

Studie DELOS se zúčastnilo 64 pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií ve věku 10–18 let. Byli přiřazeni k terapii idebenonem v dávce 900 mg/den (n = 31) nebo k podávání placeba (n = 33). Glukokortikoidy u nich byly vysazeny nejméně 12 měsíců před započetím studie a nebyly jim nasazeny ani po celou dobu 52 měsíců jejího trvání.

Studie DELOS prokázala signifikantní rozdíl ve prospěch idebenonu v rámci zachování parametru náležitého vrcholového výdechového průtoku (PEF%p). Primárním cílem post-hoc analýzy této studie pak bylo zjistit, zda idebenon přispívá k zachování respiračních funkcí. Měření FVC a FVC%p bylo prováděno pomocí spirometru na počátku studie a dále v týdnu 13, 26, 39 a 52.

Výsledky post-hoc analýzy

Veškeré provedené analýzy prokázaly nesignifikantní změny od počátku studie ve skupině léčené idebenonem a signifikantní změny ve skupině dostávající placebo. K poklesu hodnot FVC a FVC%p o ≥ 10 % došlo u menšího počtu pacientů užívajících idebenon v porovnání s těmi, kteří dostávali placebo, poměr rizik v tomto případě také dosáhl statisticky signifikantních hodnot.

U celkem 15 % pacientů užívajících idebenon došlo k poklesu FVC%p pod 50 % v porovnání s 25 % pacientů užívajících placebo. K poklesu pod 30, 40 nebo 50 % FVC%p došlo u 28 % pacientů užívajících idebenon a u 43 % dostávajících placebo.

Závěr

Post-hoc analýza potvrzuje primární výsledky studie DELOS, které ukazují, že idebenon může zpomalit ztrátu plicních funkcí u pacientů s Duchenneovou muskulární dystrofií.

(holi)

Zdroj: Mayer O. H., Leinonen M., Rummey C. et al. Efficacy of idebenone to preserve respiratory function above clinically meaningful thresholds for forced vital capacity (FVC) in patients with Duchenne muscular dystrophy. J Neuromuscul Dis 2017; 4 (3): 189–198, doi: 10.3233/JND-170245.Štítky
Dětská neurologie Dětská pneumologie Kardiochirurgie Kardiologie Neurochirurgie Neurologie Oftalmologie Ortopedie Pediatrie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se