Efekt nukleární magnetické rezonanční terapie u pacientů s osteoartrózou

21. 2. 2020

Osteoartróza představuje nejčastější kloubní onemocnění u dospělých lidí, jehož incidence a prevalence vzrůstá s věkem. S celkovým stárnutím obyvatelstva se stává výrazným medicínským, ale i společenským problémem. K současným terapeutickým postupům jsou vzhledem k rostoucímu počtu případů hledány nové modality, mezi něž se řadí nukleární magnetická rezonanční terapie, jejíž efekt byl ověřen rozsáhlou klinickou studií.

Úvod

Cílem terapie osteoartrózy je úleva od hlavního symptomu nemoci, tedy od bolesti, a současně udržení postiženého kloubu v co nejlepším funkčním stavu a zabránění progresi onemocnění. Konzervativní terapie spočívá v edukaci, dodržování režimových opatření, farmakoterapii a rehabilitaci. Medikamentózní terapie má však často pouze krátkodobé účinky a delší užívání řady léčiv je spojeno s rizikem nežádoucích účinků.

K současným terapeutickým postupům jsou tak stále hledány nové modality a alternativy. Nadějnou metodu představuje nukleární magnetická rezonanční terapie, která funguje na principu magnetické rezonance. Působení biofyzikální stimulace ovlivňuje buněčné procesy na molekulární úrovni a podílí se na stimulaci buněčného metabolismu. Z hlediska působení na patogenezi osteoartrózy například přispívá k inhibici procesů způsobujících degeneraci chondrocytů.

Metodika a průběh studie

Studie se zúčastnilo celkem 4518 pacientů, největší podíl představovali pacienti s osteoartrózou kolene (n = 2770), druhou nejčastější diagnózou byla osteoartróza kyčle (n = 673) následovaná chronickou bolestí dolní části zad/spondylartrózou (n = 655) a poslední skupinu představovali pacienti s osteoartrózou hlezna (n = 420). Všichni účastníci podstoupili jeden cyklus nukleární magnetické rezonanční terapie sestávající z 9 terapeutických jednotek o délce 1 hodiny 9 po sobě následujících dnů. Zdravotní data byla získávána před terapií a těsně po jejím ukončení a následně 6–8 týdnů, 6 měsíců a 12 měsíců po terapii.

Výsledky

Po 6 týdnech terapie došlo k signifikantnímu poklesu bolesti u všech skupin, přičemž toto zlepšení bylo pozorovatelné i po 6 a 12 měsících od ukončení terapie. Zlepšení v parametrech bolesti při stoji, pohybu a v klidu činilo průměrně 21–50 % v porovnání s výchozími hodnotami. U nemocných s osteoartrózou kolene například došlo ke zvýšení počtu těch, kteří udávali absenci bolesti při chůzi, z původních 23,5 na 48,2 %. Obdobné zvýšení bylo pozorováno rovněž u pacientů s osteoartrózou kyčle a hlezna. V souvislosti s redukcí bolestí bylo pozorováno snížení disability při provádění každodenních činností.

Závěr

Údaje z 10letého klinického sledování ukazují, že nukleární magnetická rezonanční terapie přispívá k dlouhodobé redukci bolesti při stoji, chůzi i v klidu a ke zlepšení funkčního deficitu při provádění každodenních aktivit u pacientů s osteoartrózou v oblasti dolní části zad, kyčle, kolene a hlezna.

(holi)

Zdroj: Kullich W., Overbeck K., Spiegel H. U. One-year-survey with multicenter data of more than 4,500 patients with degenerative rheumatic diseases treated with therapeutic nuclear magnetic resonance. J Back Musculoskelet Rehabil 2013; 26 (1): 93–104, doi: 10.3233/BMR-2012-00362.Štítky
Dětská revmatologie Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se