Stronciumranelát vede k reorganizaci struktury kostních trámců po léčbě bisfosfonáty

4. 3. 2015

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .

Analýza postupně získaných biopsií z hřebene kosti kyčelní během 6 let léčby osteoporózy u jedné pacientky ukázala zásadní rozdíly v mikroarchitektuře a mineralizaci kosti dané změnou léčby antiresorpčními přípravky (bisfosfonáty) na lék s duálním účinkem na kost (stronciumranelát) .

V této studii byly odebrány 4 biopsie během léčby bisfosfonáty a 1 biopsie po jednom roce léčby stronciumranelátem. Dále byly zjištěny kostní markery v séru a byla provedena duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). K posouzení parametrů nemineralizované kostní tkáně (osteoidu) a kostního obratu bylo použito histologické vyšetření nedekalcifikované kosti. Strukturální indexy a stupeň mineralizace byly stanoveny pomocí výpočetní mikrotomografie, kvantitativního zobrazení odražených elektronů a kombinované energiově disperzní rentgenové analýzy/rentgenové fluorescenční mikroanalýzy.

Podávání stronciumranelátu po dobu jednoho roku, které následovalo po dlouhodobé léčbě bisfosfonáty, vedlo u této pacientky ke značnému zvýšení objemového podílu kosti v lopatě kosti kyčelní a ke změnám ve struktuře trámců. Tato strukturální změna byla dána především přeměnou prutovitých trámců na plátovité a zvýšením indexu hustoty propojení trámců, což může přispívat k pozitivní změně kvality kosti. Léčba stronciumranelátem následující po bisfosfonátech vedla k zachování profilu mineralizace. Nebyly zachyceny žádné defekty mineralizace ani akumulace osteoidů. Nový charakter spongiózní kosti po změně léčby dokládají i tunelovité resorpční lakuny ve tvaru háčku, novotvorba jednotek podobných osteonům a minimodelování endosteálních hrbolků ve struktuře spongiózní kosti. Klinické kostní markery ukázaly, že stronciumranelát stimuluje novotvorbu kosti a současně i snižuje kostní resorpci navzdory předchozí dlouhodobé antiresorpční léčbě a jejímu vlivu na kostní obrat.

Klinické údaje a informace o mikrostruktuře získané z neobvykle vysokého počtu kostních biopsií můžou pomoci pochopit mechanismy reorganizace dané změnou antiosteoporotické léčby z antiresorpční na léčbu podporující osteoformaci.

(zza)

Zdroj: Jobke B., Burghardt A. J., Muche B., Hahn M., Semler J., et al. (2011) Trabecular Reorganization in Consecutive Illiac Crest Biopsies when Switching from Bisphosphonate to Stroncium Ranelate Treatment. PLoS ONE 6 (8): e23638; doi: 10.1371/journal.pone.0023638Štítky
Interní lékařství Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se