Stronciumranelát je důležitou alternativou antiresorpční léčby

2. 3. 2015

Na základě osobních desetiletých zkušeností se stronciumranelátem v léčbě osteoporózy vidí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP (V. interní klinika LF UK a UNB, Bratislava), jeho největší přínos u pacientů po selhání antiresorpční léčby, po 3–5 letech antiresorpční léčby, po 18 měsících anabolické léčby a při intoleranci antiresorpční léčby. Ve své přednášce v rámci sympozia věnovaného léčbě osteoporózy, které proběhlo na začátku října 2014 v Praze, prezentoval výsledky slovenských studií se stronciumranelátem DUAL, BENEFIT a OSTEO Register a doporučil i praktický postup pro identifikaci pacientů se zvýšeným  kardiovaskulárním rizikem, u nichž je léčba tímto přípravkem nově kontraindikovaná.

Na základě osobních desetiletých zkušeností se stronciumranelátem v léčbě osteoporózy vidí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP (V. interní klinika LF UK a UNB, Bratislava), jeho největší přínos u pacientů po selhání antiresorpční léčby, po 3–5 letech antiresorpční léčby, po 18 měsících anabolické léčby a při intoleranci antiresorpční léčby. Ve své přednášce v rámci sympozia věnovaného léčbě osteoporózy, které proběhlo na začátku října 2014 v Praze, prezentoval výsledky slovenských studií se stronciumranelátem DUAL, BENEFIT a OSTEO Register a doporučil i praktický postup pro identifikaci pacientů se zvýšeným  kardiovaskulárním rizikem, u nichž je léčba tímto přípravkem nově kontraindikovaná.

Na Slovensku je stronciumranelát lékem 1. volby v terapii postmenopauzální osteoporózy. Výsledky studie DUAL, do které bylo zařazeno 190 postmenopauzálních žen s vysokým rizikem osteoporotických zlomenin, ukázaly zvýšení BMD páteře po 1 roce léčby stronciumranelátem o 6,1 %, což je srovnatelné se základními klinickými studiemi SOTI a TROPOS, dále 80% compliance pacientek s léčbou a snížení počtu pacientek s bolestí zad v důsledku osteoporózy o 34 %. Epidemiologický průzkum BENEFIT, zahrnující 1401 pacientek, prokázal významné zvýšení BMD a T-skóre krčku femuru po 1 roce léčby stronciumranelátem. Tato léčba vedla také ke zvýšení kvality života a zmírnění bolestí zad a kloubů. 113 slovenských pacientek bylo zařazeno do mezinárodní studie, která hodnotila vliv stronciumranelátu na kvalitu kosti. Výsledky po 4 letech léčby prokázaly zvýšení BMD o 13,4 % a nárůst trabekulárního kostního skóre o 7,2 %.

Studie OSTEO Register hodnotila účinnost léčby stronciumranelátem a bisfosfonáty u pacientů se závažnou osteoporózou po ukončení anabolické léčby. Po 12 měsících zajistil stronciumranelát nárůst BMD o 5,2 %, přičemž 82 % pacientů považovalo léčbu za dobře nebo výborně tolerovanou. Zmírnění bolesti bylo potvrzeno snížením spotřeby analgetik během léčby stronciumranelátem a většina pacientů označila jeho užívání za jednoduché.

Screening přítomného kardiovaskulárního rizika lze podle prof. Payera před léčbou stronciumranelátem v osteologické ambulanci zvládnout pomocí 3 jednoduchých otázek: 1) Léčíte se na ischemickou chorobu srdeční nebo jste prodělal(a) infarkt myokardu či cévní mozkovou příhodu? 2) Máte zvýšený krevní tlak? 3) Léčíte se pro hypertenzi?.

Jak shrnul prof. Payer, klinické zkušenosti se stronciumranelátem na Slovensku odpovídají výsledkům kontrolovaných klinických studií. Stronciumranelát je spolehlivý antiosteoporotický lék, který zvyšuje BMD obratlů a krčku femuru, zlepšuje kvalitu kosti, vykazuje vysokou compliance s léčbou, má příznivý vliv na kvalitu života a zmírňuje bolest.

(zza)

Zdroj: Payer J. 10 let zkušeností se stronciumranelátem. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.Štítky
Interní lékařství Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se