Stroncium-ranelát má své místo v léčbě osteoporózy

23. 3. 2015

Poměr přínosů a rizik stroncium-ranelátu (Protelos, Servier) v prevenci osteoporotických zlomenin zůstává příznivý u populace bez kardiovaskulárních kontraindikací. Toto rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zdůraznil prof. Jean-Yves Reginster, MD, Ph.D. (Jednotka pro metabolismus kostí a chrupavek a Oddělení zdraví veřejnosti, Univerzita v Liege, Belgie), v rámci sympozia Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, které se konalo v Praze.

Poměr přínosů a rizik stroncium-ranelátu (Protelos, Servier) v prevenci osteoporotických zlomenin zůstává příznivý u populace bez kardiovaskulárních kontraindikací. Toto rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zdůraznil prof. Jean-Yves Reginster, MD, Ph.D. (Jednotka pro metabolismus kostí a chrupavek a Oddělení zdraví veřejnosti, Univerzita v Liege, Belgie), v rámci sympozia Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, které se konalo v Praze.

Osteoporóza je stav spojený s významným nárůstem rizika fraktur a následně významnou zdravotní i ekonomickou zátěží nejen postižené osoby. Hlavním cílem dnešní léčby osteoporózy je primární a sekundární prevence zlomenin. Indikace léčebné intervence je významně ovlivňována ekonomickými rozhodnutími, ale v zásadě by se měla odvíjet od určení rizika zlomenin, které bere v potaz vyhodnocení rizikových faktorů.

Analýzy základních studií SOTI a TROPOS poskytly řadu dat, která poukazují na efekt stroncium-ranelátu u širokého spektra postmenopauzálních žen osteoporózou. Stroncium-ranelát byl efektivní bez ohledu na počet prodělaných vertebrálních zlomenin, na věku i na dalších rizikových faktorech, a to i se zohledněním všech kontraindikací tohoto přípravku. Díky duálnímu mechanismu účinku stroncium-ranelát obnovuje kostní novotvorbu a snižuje dle údajů medicíny založené na důkazech riziko vzniku osteoporotických zlomenin, a to včetně pacientů a pacientek se závažnou osteoporózou, tedy s BMD ≤ −2,5 SD a jednou nebo více zlomeninami.

Stroncium-ranelát je nyní indikován k léčbě závažné osteoporózy u postmenopauzálních žen a dospělých mužů s vysokým rizikem zlomeniny, u kterých není možná léčba jinými léčivými přípravky schválenými pro léčbu osteoporózy z důvodu např. kontraindikací nebo intolerance a u nichž není možná léčba jinými antiosteoporotickými léky a kteří nemají v anamnéze ischemickou chorobu srdeční, periferní aterosklerózu, cerebrovaskulární onemocnění nebo nekompenzovanou hypertenzi. U pacientů léčených stroncium-ranelátem je třeba každých 6 až 12 měsíců monitorovat výskyt rizika uvedených kardiovaskulárních onemocnění.

Pozitivní rozhodnutí výboru The Committee for Medicinal Products for Human Use Evropské lékové agentury tak odráží fakt, že stroncium-ranelát, který má jedinečný duální mechanismus účinku a prokázanou porovnatelnou účinnost v prevenci osteoporotických zlomenin jako bisfosfonáty, je důležitou alternativou zejména v dlouhodobé léčbě rizikových pacientů a pacientek s osteoporózou, u nichž není možná léčba jinými antiosteoporotickými léky.

(zza)

Zdroj: Reginster J. Y. Benefits, Risks and Specifics of the treatment of osteoporosis by Strontium Ranelate. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.Štítky
Interní lékařství Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se