Pozice stroncium-ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění

5. 2. 2015

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.

Stroncium-ranelát je antiosteoporotický lék s unikátním duálním mechanismem účinku obnovujícím rovnováhu kostního obratu ve prospěch osteoformace. Z tohoto léčebného účinku mohou profitovat pacienti, ženy i muži, se závažnou osteoporózou ve smyslu platné indikace. Pro co nejvyšší míru prospěšnosti léčby a pro minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba věnovat pozornost, jako u všech léčivých přípravků, indikacím, kontraindikacím a výběru vhodných pacientů, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího terapeutického efektu.

Stroncium-ranelát, sloučenina tvořená dvěma ionty stabilního stroncia navázaného na organický nosič – kyselinu ranelovou –, ovlivňuje kostní obrat unikátním duálním mechanismem – podporuje kostní formaci a zároveň snižuje kostní resorpci. Příznivě ovlivňuje trabekulární i kortikální kost a prokazatelně snižuje riziko vertebrálních i nonvertebrálních zlomenin včetně krčku femuru.

Přesné mechanismy působení stroncium-ranelátu nejsou dopodrobna známé, ale zahrnují podporu replikace osteoblastů a syntézy kolagenu, inhibici diferenciace a aktivity osteoklastů a ovlivnění systému RANK/RANKL/osteoprotegerin. Účinek stroncium-ranelátu není závislý na hladinách parathormonu nebo vitaminu D.

Stroncium-ranelát dle medicíny založené na důkazech snižuje riziko vertebrálních i nonvertebrálních zlomenin po 1, 3, 5, 8 i 10 letech užívání. Je účinný v léčbě osteopenie i osteoporózy, u obou pohlaví, v každém věku a i v klinicky mimořádně rizikových situacích (např. u „frailty syndromu“). Účinkuje u žen s prevalentními fakturami stejně jako u žen bez fraktur a jeho efekt nezávisí na iniciálním kostním obratu ani skóre FRAX.

Mezi klíčové studie provedené se stroncium-ranelátem ve III. fázi klinického hodnocení patří SOTI (n = 1649) a TROPOS (n = 5091). Obě studie byly randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované a multicentrické. První z nich byla zaměřená na prevenci vertebrálních zlomenin, druhá na prevenci zlomenin nonvertebrálních. Studie TROPOS tak byla v osteologii teprve druhou prací, v níž bylo primárním cílem ovlivnění periferních zlomenin. Příznivé výsledky stroncium-ranelátu ze studií potvrzuje i mnohaletá klinická praxe.

Stroncium-ranelát je efektivní terapeutická alternativa pro osoby se závažnou osteoporózou dle současné schválené indikace. Začátkem roku 2014 doporučila Evropská léková agentura omezení používání stroncium-ranelátu s ohledem na jeho kardiovaskulární bezpečnost, a tak kontraindikace podání tohoto léku zahrnuje pacienty s anamnézou ischemické choroby srdeční či cerebrovaskulárního onemocnění, onemocnění periferních tepen a/nebo hypertenzí neupravenou léčbou.

Na základě zřejmě nejkomplexnější dokumentace účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti ze všech antiosteoporotik lze stroncium-ranelát oprávněně považovat za účinný a při dodržení kontraindikací i bezpečný lék vhodný pro použití v léčbě závažné osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů s vysokým rizikem zlomeniny.

(the)

Zdroj: Jenšovský J. Současná pozice stroncium ranelátu v léčbě skeletálních onemocnění a perspektivy jeho dalšího uplatnění. Farmakoterapie 2012; 8 (Suppl 1): 112–118.Štítky
Interní lékařství Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se