Důkazy o účinnosti stronciumranelátu vybízejí k přehodnocení jeho postavení v léčbě osteoporózy

9. 3. 2015

Stronciumranelát (Protelos, Servier) je antiosteoporotický lék, který podporuje novotvorbu kosti a obnovuje kostní remodelaci. Prokazatelně zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) a snižuje riziko osteoporotických zlomenin. Rozsáhlá data potvrzují jeho příznivé účinky na mikrostrukturu a kvalitu kosti. Přesto je nyní podle oficiální indikace alternativou antiosteoporotických antiresorpčních léků jen v případě jejich kontraindikací, intolerance či selhání. Jak řekl na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu v říjnu 2014 prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FN Olomouc): „Vzhledem k rozsáhlým důkazům je stronciumranelát alternativou s rovnocennou efektivitou volbou v léčbě osteoporózy.“

Stronciumranelát (Protelos, Servier) je antiosteoporotický lék, který podporuje novotvorbu kosti a obnovuje kostní remodelaci. Prokazatelně zvyšuje kostní minerální denzitu (BMD) a snižuje riziko osteoporotických zlomenin. Rozsáhlá data potvrzují jeho příznivé účinky na mikrostrukturu a kvalitu kosti. Přesto je nyní podle oficiální indikace alternativou antiosteoporotických antiresorpčních léků jen v případě jejich kontraindikací, intolerance či selhání. Jak řekl na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu v říjnu 2014 prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (III. interní klinika LF UP a FN Olomouc): „Vzhledem k rozsáhlým důkazům je stronciumranelát alternativou s rovnocennou efektivitou volbou v léčbě osteoporózy.“

V léčbě osteoporózy jsou potřeba léky s různým mechanismem účinku, antiresorpčním i osteoformačním. Stronciumranelát díky svému duálnímu účinku jako jediný ovlivňuje oba procesy. Vytváří prostor pro regeneraci kosti díky podpoře diferenciace osteoblastů a zároveň brání diferenciaci osteoklastů, čímž snižuje kostní resorpci. Zvýšení BMD je dosaženo ukládáním kalcia a fosforu do nově vytvořené kostní matrix, nikoliv ukládáním stroncia, protože jeho obsah se po dosažení určité minimální hodnoty (max. 2 %) dále nezvyšuje.

Klinickým projevem nárůstu BMD při léčbě stronciumranelátem je snížení rizika zlomenin, které bylo při léčbě stronciumranelátem prokázáno v základních studiích po dobu 1 roku, 3 let a 5 let a v prodloužení po dobu 5, 8 až 10 let. Toto snížení rizika zlomenin bylo konzistentní u všech typů pacientů zahrnujících starší populaci, mladší pacienty, osoby s osteopenií, frailty syndromem a dalšími rizikovými faktory. K tomu, aby se zabránilo jedné vertebrální zlomenině, je potřeba léčit stronciumranelátem pouze 9 pacientů (NNT), u zlomenin krčku femuru činí NNT 48 pacientů, což jsou nejpříznivější hodnoty mezi všemi antiosteoporotickými léky.

Laboratorní výsledky a výsledky získané z kostních biopsií ukazují příznivý vliv stronciumranelátu na řadu parametrů mikrostruktury kosti, jako jsou tloušťka kompaktní kosti, denzita kompaktní i trabekulární kosti, elastický modul, tvrdost kosti, odolnost vůči zátěži, počet a separace trámců a jejich plátovitá struktura aj.

Léčba stronciumranelátem je vhodná u pacientů, u nichž jsou kontraindikovány nebo netolerovány bisfosfonáty, u nichž tato léčba selhala (zlomenina nebo pokles BMD během léčby), a dále u pacientů, kde je nutné přehodnocení léčby po 3–5 letech léčby bisfosfonáty nebo denosumabem nebo udržení nárůstu BMD po osteoformační léčbě teriparatidem.

Jak uzavřel prof. Horák: „Stronciumranelát zůstává i po rozšíření kontraindikací o kardiovaskulární onemocnění zajímavou farmakologickou volbou v prevenci zlomenin u postmenopauzálních žen a dospělých mužů s osteoporózou odpovídajících profilu indikace/kontraindikace po vyhodnocení přínosu a rizik.“

(zza)

Zdroj: Horák P. Je podpora osteoformace a obnova remodelace alternativní léčbou osteoporózy?. Přednáška na sympoziu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Praha, 8. října 2014.

 Štítky
Interní lékařství Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se