Účinnost a tolerance kombinace dorzolamid/timolol s konzervanty a bez nich u pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem

21. 8. 2020

Fixní kombinace inhibitoru karboanhydrázy dorzolamidu a lokálně působícího betablokátoru timololu je indikovaná k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem. Srovnáním účinnosti a tolerance této kombinace s konzervanty, spojovanými mimo jiné s drážděním očí, a bez nich se zabývala níže prezentovaná americká studie.

Metodika a průběh studie

Do dvojitě zaslepené randomizované studie bylo zařazeno celkem 261 pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem (u 11,5 % účastníků) nebo zvýšeným nitroočním tlakem (NOT) (u 94,6 % účastníků) starších 21 let. Pacienti užívali nejdříve 2× denně (v 9.00 a před spaním) po dobu 3 týdnů oční kapky obsahující 0,5% timolol. Poslední den jim byl ještě před ranní aplikací a následně 2 hodiny po ní změřen nitrooční tlak Goldmannovým aplanačním tonometrem.

Pacienti s oční hypertenzí (nitrooční tlak ≥ 22 mmHg) při tomto vyšetření byli poté randomizováni do 2 skupin: 131 probandů (58 % mužů, průměrný věk 56,0 let) užívalo fixní kombinaci 2% dorzolamid/0,5% timolol bez konzervačních látek (PF), zbylých 130 (33,1 % mužů, průměrný věk 54,8 roku) kombinaci s konzervačními látkami (PC; 0,0075% benzalkonium-chlorid) 2× denně po dobu 12 týdnů. NOT byl pacientům přeměřen těsně před zahájením léčby a následně po 2 hodinách od aplikace. Poté jim byl kontrolován po 2, 6 a 12 týdnech užívání stejným způsobem. Během každé návštěvy bylo provedeno vyšetření zrakové ostrosti a zhodnocení nežádoucích účinků (NÚ), vyšetření na perimetru proběhlo před začátkem a po skončení užívání léčiva.

Výsledky

V počátku studie byly naměřeny tyto výchozí průměrné hodnoty NOT: před první aplikací očních kapek obsahujících kombinaci dorzolamid/timolol 23 mmHg v obou skupinách, po 2 hodinách od první aplikace potom 21,2 mmHg ve skupině pacientů užívající PF kombinaci a 21,4 mmHg v případě PC kombinace.

Po 12 týdnech užívání byly před ranní aplikací stanoveny tyto hodnoty NOT: 20,8 mmHg (snížení o 2,9 mmHg, resp. o 12,3 % v porovnání s výchozí hodnotou) u pacientů na PF kombinaci a 21,1 mmHg (snížení o 2,6 mmHg, resp. o 11,0 %) na PC kombinaci. Po 2 hodinách od podání kapek poté hodnoty NOT činily: 18,1 mmHg (snížení o 3,1 mmHg, resp. o 14,0 %) u pacientů na PF kombinaci a 18,2 mmHg (snížení o 3,2 mmHg, resp. o 14,3 %) na PC kombinaci.

Rozdíl NOT mezi oběma skupinami (PF a PC) po 12 týdnech užívání léčiva nebyl statisticky významný. Těsně před podáním činil −0,31 mmHg (95% interval spolehlivosti [CI] −0,86 až 0,23) a po 2 hodinách od podání 0,14 mmHg (95% CI −0,39 až 0,67). Průměrný rozdíl NOT u pacientů na PF a PC kombinaci nebyl při žádném měření ve 2., 6. a 12. týdnu větší než 0,5 mmHg.

Studii nedokončilo 7 pacientů (všichni kvůli NÚ). Nebyl pozorován signifikantní rozdíl v počtu pacientů s jednou či více nežádoucími příhodami v obou skupinách, nicméně numericky byl o něco nižší ve skupině užívající PF. Pacienti nejčastěji uváděli podráždění očí, tj. pálení či píchání. To se objevilo celkem u 16,0 % pacientů ve skupině PF a u 21,5 % účastníků ze skupiny PC. Dysgeuzii pozorovalo 3,1 %, respektive 5,4 % pacientů. Nejčastějším nežádoucím očním nálezem byla bodová epitelová eroze (16,8 vs. 23,8 % probandů užívajících PF, resp. PC kombinaci; p > 0,05).

Závěr

Jak PF, tak PC kombinace dorzolamid/timolol efektivně snižuje NOT u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem. Studie podporuje hypotézu, že PF kombinace dorzolamid/timolol je ekvivalentní vůči PC kombinaci. Neexistuje důkaz, že by přidání konzervační látky zvýšilo účinnost, naopak může způsobovat dráždění očí nebo jiné nežádoucí reakce u některých pacientů.

(mafi)

Zdroj: Shedden A., Adamsons I. A., Getson A. J. at al. Comparison of the efficacy and tolerability of preservative-free and preservative-containing formulations of the dorzolamide/timolol fixed combination (COSOPT™) in patients with elevated intraocular pressure in a randomized clinical trial. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2010; 248 (12): 1757−1764, doi: 10.1007/s00417-010-1397-7.Štítky
Oftalmologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se