Účinnost a bezpečnost latanoprostu bez konzervačních látek v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem a zvýšeným nitroočním tlakem – výsledky metaanalýzy

14. 1. 2021

Řada očních kapek k léčbě glaukomu i dnes obsahuje konzervační látky. Ty však mohou způsobovat podráždění oka, a proto by měly být preferovány přípravky, které je neobsahují. Srovnáním účinnosti a bezpečnosti antiglaukomatik s konzervanty vs. bez konzervačních látek se zabývala níže prezentovaná metaanalýza.

Úvod

K léčbě glaukomu a zvýšeného nitroočního tlaku (NOT) se mimo jiné užívají látky, které ovlivňují odtok nitrooční tekutiny. Jde například o analoga prostaglandinů, mezi něž patří latanoprost, bimatoprost, travoprost a tafluprost. Oční kapky však často obsahují konzervační látky, z nichž nejčastěji užívaný je benzalkonium-chlorid. Ty mohou způsobovat podráždění očí a nežádoucí reakce, jako je hyperémie spojivky, dermatitida kůže víček, blefaritida, uveitida či epitelopatie rohovky a nestabilita slzného filmu. Proto se v současné době doporučuje přechod na antiglaukomatika bez konzervačních látek, která oči nedráždí. Jsou ovšem tyto přípravky stejně účinné ve snižování nitroočního tlaku?

Obr. 1  Nežádoucí účinky antiglaukomatik s konzervanty vs. po změně na antiglaukomatika bez konzervantů (zdroj: Bausch Health)

Analyzované studie

Z prací dostupných k prosinci 2011 v databázích Medline, Embase a Cochrane bylo do metaanalýzy zařazeno celkem 21 randomizovaných kontrolovaných studií. Ty hodnotily účinnost a bezpečnost léčbu analogy prostaglandinů u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a zvýšeným nitroočním tlakem. Primárními sledovanými parametry byly hodnota nitroočního tlaku po 3 měsících léčby a výskyt hyperémie spojivky coby nežádoucí reakce.

Výsledná zjištění

Po 3 měsících léčby nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly v hodnotách nitroočního tlaku mezi pacienty užívajícími latanoprost bez konzervačních látek, travoprost s konzervačními látkami (benzalkonium-chlorid, polyquaternium 1 nebo sofzia) a další prostaglandinová analoga s obsahem benzylalkonium-chloridu: bimatoprost 0,03 %, bimatoprost 0,01 % a latanoprost. U pacientů užívajících latanoprost bez konzervačních látek byl ve srovnání s pacienty léčenými tafluprostem s obsahem benzalkonium-chloridu pozorován nižší nitrooční tlak (průměrný rozdíl NOT 0,47 mmHg, 95% interval spolehlivosti [CI] –1,52 až –0,28). Hyperémie spojivky byla u pacientů užívajících latanoprost bez konzervantů hlášena méně často.

Závěr

Žádná studie neprokázala, že by latanoprost bez konzervačních látek v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem byl méně účinný. Naopak ve srovnání s tafluprostem s obsahem benzalkonium-chloridu bylo pozorováno větší snížení nitroočního tlaku. Signifikantně nižší bylo i riziko hyperémie spojivky.

Při převádění kompenzovaných pacientů na léčbu bez konzervačních látek tedy není třeba mít obavy. Tato terapie je stejně účinná, a navíc snižuje riziko podráždění očí. Uvedený fakt by měl pomoci zvýšit adherenci pacientů, kteří nedodržují léčbu právě kvůli lokálním nežádoucím reakcím.

(mafi)

Zdroj: Cucherat M., Stalmans I., Rouland J.-F. Relative efficacy and safety of preservative-free latanoprost (T2345) for the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: an adjusted indirect comparison meta-analysis of randomized clinical trials. J Glaucoma 2014; 23 (1): 69–75, doi: 10.1097/IJG.0b013e3182a075e6.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se