Zhodnocení kontinuity péče u pacientů s mCRC – vstupní charakteristiky účastníků studie PROMETCO

9. 9. 2021

Během letošního světového kongresu Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO) s tématem gastrointestinálních malignit byly prezentovány vstupní charakteristiky účastníků probíhající studie PROMETCO, která se soustředí na zhodnocení kontinuity péče u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC).

Klinická studie PROMETCO

Na přelomu června a července roku 2021 proběhl ve španělské Barceloně světový kongres ESMO zabývající se aktuálními tématy v léčbě gastrointestinálních malignit. Součástí kongresu byla prezentace posteru z probíhající studie PROMETCO, jejímž cílem je zhodnocení kontinuity péče u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Prvotní výsledky studie poskytují náhled na výchozí biomolekulární charakteristiky pacientů.

Design 

PROMETCO představuje prospektivní světovou studii z reálného klinického prostředí. Plánovaná studijní populace činí 1000 pacientů, v rámci posteru byly prezentovány základní biomolekulární charakteristiky 277 pacientů, kteří byli do studie doposud zahrnuti. Jejím primárním cílem je zhodnocení celkového přežití, mezi sekundární cíle patří kontrola onemocnění hodnocená celkovou odpovědí na léčbu a kvalita života pacientů.

Sledovaná populace

Průměrný věk při diagnóze onemocnění činí ve studijní populaci 66 let, přičemž tento průměr je v souladu s věkovým rozpětím 56–67 let uváděným v systematickém přehledu 7 klinických studií. Ve studijní populaci byly častěji diagnostikovány levostranné tumory v porovnání s pravostrannými (44 vs. 28 %) – i tento parametr je v souladu s analýzou podskupin 12 randomizovaných studií. U 28 % pacientů se jednalo o nádor rekta.

U zúčastněných pacientů bylo rutinně prováděno molekulární testování na přítomnost mutací RAS/BRAF, pouze u 15 % pacientů je tento status neznámý. Molekulární testování mikrosatelitové nestability (MSI) naproti tomu nepředstavuje běžnou praxi a nebylo provedeno u 50,9 % pacientů, přičemž tato skutečnost může potenciálně ovlivnit výběr a sekvenování léčby.

Mutace RAS byla diagnostikována u 53 % pacientů (n = 146), mutace BRAF u 3 % (n = 8). U 29 % pacientů byla zaznamenána nemutovaná forma (wt) RAS/BRAF (n = 81), a jak už bylo zmíněno, u 15 % je status mutace neznámý (n = 40). V rámci mikrosatelitové nestability byla shodně u 0,7 % pacientů pozorována vysoká a nízká nestabilita (n = 2 pro obě skupiny), u 47,7 % nebyla pozorována nestabilita (n = 132) a více než polovina pacientů testování nestability nepodstoupila (50,9 %; n = 141).

Závěr 

Prospektivní studie PROMETCO je dosud probíhající studií ve fázi rekrutování pacientů. V rámci posteru byly prezentovány základní biomolekulární charakteristiky dosud zúčastněných pacientů, z nichž vyplývá, že testování mutací RAS/BRAF patří mezi rutinní vyšetření, zatímco testování MSI nebylo provedeno u více než poloviny pacientů.

(holi)

Zdroj: Koopman M., Pinto C., Bodoky G. Patient baseline characteristics in the PROMETCO study: a real-world, prospective longitudinal cohort on the continuum of care of metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2021 Jul 1; 32 (suppl. 3): S145−S146, doi: 10.1016/j.annonc.2021.05.192.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se