Trifluridin/tipiracil ve 3. linii léčby mCRC − kazuistika

3. 2. 2021

Níže prezentovaná kazuistika popisuje léčbu pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a přínos trifluridinu/tipiracilu v rámci terapeutického algoritmu.

Úvod

Přípravek obsahující účinné látky trifluridin a tipiracil patří v rámci protinádorové chemoterapie do skupiny cytostatických antimetabolitů. Je indikovaný k léčbě dospělých s mCRC, kteří v předchozích liniích užívali fluoropyrimidinová cytostatika, oxaliplatinu a irinotekan, a dále cílenou anti-VEGF či anti-EGFR léčbu, eventuálně nejsou vhodnými kandidáty pro tyto terapeutické modality.

Popis případu

Pacientem byl muž narozený v roce 1947. Vstupně byla v říjnu 2012 provedena levostranná hemikolektomie. Prokázána byla diagnóza C186: carcinoma colonis descendentis ad retroperitoneum crescens, pT3pN1M0 v rámci klasifikace TNM. Histologicky se jednalo o tubulopapilární, tubulární až solidně kribriformní adenokarcinom stupně (grade) 1−2. Dále bylo vyšetřeno 7 lymfatických uzlin, z nichž 2 byly pozitivní na nádorové buňky.

Pacientovi bylo do března 2013 podáno 6 sérií chemoterapie v režimu XELOX, tedy kapecitabin a oxaliplatina. Poté byl dispenzarizován. V říjnu 2014 ovšem CT vyšetření břicha ukázalo metastatické ložisko na nástěnném peritoneu v levém subfreniu a PET/CT vyšetření provedené v prosinci 2014 potvrdilo 2 nádorová ložiska – v peritoneálním nodulu pod stěnou břišní vlevo a v pánevním nodulu pararektálně vlevo. Molekulárně biologickým vyšetřením byla potvrzena mutace NRAS.

1. linie léčby

Pacient byl indikovaný ke kombinované chemoterapii v režimu FOLFIRI (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan) spolu s anti-VEGF léčbou bevacizumabem. Bylo dosaženo kompletní remise, nicméně pro toxické nežádoucí účinky se dále pokračovalo pouze udržovací léčbou bevacizumabem do března roku 2017, kdy progredovala renální insuficience. Laboratorně a klinicky byly patrné známky nefrotického syndromu, na jehož vzniku se podílela i nedostatečná antihypertenzní léčba. Následně již bevacizumab na základě doporučení nefrologa podáván nebyl. První linie léčby trvala 25 měsíců.

2. linie léčby

Po 10 měsících od ukončení 1. linie léčby došlo u pacienta k progresi, PET/CT vyšetření odhalilo nové ložisko v játrech. Muž byl tedy indikován k terapii perorálním multikinázovým inhibitorem regorafenibem, která byla zahájena v únoru 2018. Pacient léčbu hůře snášel, měl četné nežádoucí účinky (únava, hand-foot syndrom, zhoršení renálních funkcí i hypertenze). Kontrolní vyšetření proběhlo v květnu. Kromě jaterní metastázy byla nalezena i další 2 ložiska v mezenteriálním tuku v levém epigastriu a hypogastriu, a proto došlo k ukončení 2. linie léčby. 

3. linie léčby

V červnu 2018 pacient začal užívat trifluridin/tipiracil. Tuto terapii snášel bez komplikací, až na intermitentní hematotoxicitu (neutropenii). V říjnu 2018 ukázalo PET/CT vyšetření parciální rozměrovou a metabolickou regresi. Ložisko v játrech zcela vymizelo a parciálně se zmenšila všechna 4 ložiska v dutině břišní. Opakované vyšetření potvrdilo regresi ložisek a neodhalilo žádná nová. Až po 14 měsících léčby trifluridinem/tipiracilem se objevila mírná rozměrová i metabolická progrese generalizované viabilní neoplazie v dutině břišní a na peritoneu a 3. linie léčby byla ukončena.

4. linie léčby

Pro dobrý celkový stav pacienta byla v září 2019 opětovně zahájena léčba kapecitabinem. V červnu 2020 PET/CT odhalilo progresi – vícečetná metastatická ložiska v játrech a progredující počet i velikost nodulů v dutině břišní. Léčba byla ukončena po 9 měsících.

Pacient je dosud v péči paliativní ambulance v Litoměřicích.

Shrnutí a závěr

Kazuistika prezentuje případ pacienta, jemuž byl v roce 2012 diagnostikován kolorektální karcinom, který o 2 roky později generalizoval. V rámci paliativní systémové léčby postupně absolvoval 4 linie léčby během více než 5 let. Subjektivně i objektivně nejlépe toleroval léčbu trifluridinem/tipiracilem, při níž se objevila prakticky jen asymptomatická neutropenie. Od stanovení diagnózy uplynulo již 8 let a pacient je v současné době nadále v paliativní péči.

(saz)

Zdroj: Pukyová J. Kazuistika pacienta léčeného Lonsurfem tbl. Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice, o. z. − Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem, 2020.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se