Nová možnost léčby metastatického karcinomu pankreatu – pegylovaný liposomální irinotekan

11. 5. 2021

Přehledový článek z roku 2019 je věnován využití nanoliposomového irinotekanu, jeho toxicitě i jeho potenciálnímu využití v sekvenci léčby metastatického duktálního adenokarcinomu pankreatu.

Možnosti léčby metastatického karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu je onemocnění s vysokou mortalitou a stoupající incidencí. Nejčastějším histologickým typem je duktální adenokarcinom pankreatu (PDAC), který časně metastazuje. Základem léčby metastatického karcinomu pankreatu byl dlouho gemcitabin. Od roku 2010 se v 1. linii léčby používá režim FOLFIRINOX (leukovorin, 5-fluorouracil, irinotekan a oxaliplatina) nebo dvojkombinace, např. nab-paklitaxel a gemcitabin.

Přínos nanoliposomálního irinotekanu u pacientů předléčených režimem s gemcitabinem

Nanoliposomální irinotekan (nal-IRI) byl vyvinut jako nová forma irinotekanu, která zlepšuje dostupnost léčiva a jeho účinnost při nižší systémové toxicitě. Ve velké randomizované studii fáze III NAPOLI-1 přidání nal-IRI k fluorouracilu modulovanému leukovorinem (5-FU/LV) významně prodloužilo celkové přežití (OS) u pacientů, u nichž došlo k progresi při předchozí léčbě gemcitabinem. Kombinace nal-IRI s 5-FU/LV zlepšila také přežití bez progrese (PFS), zvýšila podíl objektivních odpovědí na léčbu, prodloužila dobu do selhání léčby a zlepšila odpověď nádorového markeru CA 19-9, což dokládá její protinádorovou účinnost.

Nal-IRI prokázal svůj přínos z hlediska prodloužení celkového přežití i v následných studiích provedených v reálné klinické praxi. Kombinace nal-IRI + 5-FU/LV se stala obecně akceptovanou volbou ve 2. linii léčby PDAC po režimu s gemcitabinem.

Toxicita terapie

Také nal-IRI je spojen s řadou nežádoucích příhod, zejména s průjmem, nauzeou, zvracením a myelosupresí (především neutropenie), které jsou ovšem v klinické praxi dobře zvládnutelné. Snížení dávky bylo ve studiích nutné asi u třetiny pacientů.

Závěr

Poslední data naznačují, že podávání nal-IRI časněji v terapeutické sekvenci může významně prodloužit OS i PFS. Nyní probíhá řada studií s nal-IRI v časných i v pozdějších stadiích karcinomu pankreatu.

(zza)

Zdroje:
1. Woo W., Carey E. T., Choi M. Spotlight on liposomal irinotecan for metastatic pancreatic cancer: patient selection and perspectives. Onco Targets Ther 2019; 12: 1455−1463, doi: 10.2147/OTT.S167590.
2. SPC Onivyde. Dostupné na: www.servier.cz/documents/SPC/Onivyde_SPC.pdfŠtítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se