Valproát v terapii akutních alkoholických halucinací

4. 10. 2016

Dvojitě zaslepená klinická studie zjišťovala účinnost, bezpečnost a snášenlivost valproátu v léčbě akutních alkoholických halucinací.

Inzerce

Úvod

Podle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2003 bylo v Evropě 41 milionů dospělých osob závislých na alkoholu a incidence alkoholických psychóz je vzrůstající. Příznaky zahrnují verbální halucinace, deziluze a poruchy nálad, které ústí až v bezvědomí. Většinou se alkoholické halucinace léčí neuroleptiky, např. haloperidolem, jež však mají řadu nežádoucích účinků a ne vždy zlepší stav pacienta. Někdy mohou halucinace přejít do chronické formy a objevují se příznaky jako u schizofrenie.

Valproát prokázal účinnost v terapii bipolární poruchy, úzkosti a psychóz při odvykání alkoholu. Má účinek na agitaci a agresivní chování u psychotiků a pacientů závislých na alkoholu. 

Metodika a průběh studie

Dvojitě zaslepená klinická studie kontrolovaná placebem zahrnovala 40 pacientů s diagnózou alkoholických halucinací dle ICD-10. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání valproátu nebo placeba. Léčba začala během prvních 24 hodin po přijetí do nemocnice a trvala 10 dní. Dávka valproátu byla zvyšována z 1 na 3 g během 3 dní. Účinnost byla hodnocena pomocí škály PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) a dílčí škály pro verbální halucinace. Dále byla použita škála CGI (Clinical Global Impression) a lékaři zjišťovali výskyt nežádoucích účinků. 

Výsledky

Ve skupině s valproátem bylo zjištěno významně větší zlepšení skóre jak dle dílčí škály PANSS pro verbální halucinace (p < 0,001), tak i skóre dle škály CGI (p < 0,001). Valproát byl dobře snášen a kvůli nežádoucím účinkům nemusel ukončit léčbu žádný pacient.

Závěr

Tato klinická studie ukázala, že valproát může být v léčbě alkoholové závislosti bezpečnou a účinnou alternativou benzodiazepinů. Nenese riziko vzniku závislosti, nemá synergii s alkoholem a kognitivní ani psychomotorické nežádoucí účinky. Dosud však není zodpovězena otázka optimální délky terapie. Limitací uvedené klinické studie jsou krátká doba podávání a účast pouze mužských pacientů.

(imt)

Zdroj: Aliyev Z. N., Aliyev N. A. Valproate treatment of acute alcohol hallucinosis: a double-blind, placebo-controlled study. Alcohol Alcohol 2008; 43 (4): 456–459, doi: 10.1093/alcalc/agn043.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se