Účinek kyseliny valproové na kvalitu spánku u pacientů s juvenilní myoklonickou epilepsií

18. 5. 2016

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) je syndrom s nástupem v pozdním dětství a rané pubertě. Klinicky se manifestuje generalizovanými záchvaty s myoklonickými záškuby, které začínají převážně po probuzení a bývají spojené se spánkovou deprivací.

V terapii JME se uplatňuje sodná sůl kyseliny valproové − valproát sodný (SVA), jehož účinky na epilepsii spočívají v inhibici enzymů, které degradují kyselinu gama-aminomáselnou (GABA), jmenovitě GABA-transaminázy a sukcinát-semialdehyd dehydrogenázy.

SVA je nejčastěji užívaným prostředkem v léčbě JME a dostupná literatura naznačuje, že významně nemění architekturu spánku, přesto některé studie určitý stupeň poruchy spánku uvádějí, například ve spojitosti s užíváním většího množství antiepileptik. Cílem studie provedené na půdě univerzitní nemocnice v jihoindickém Bengalúru v období mezi březnem 2010 a únorem 2013 bylo:

  1. posouzení poruch spánku u dosud neléčených pacientů s JME s použitím ověřených dotazníků,
  2. posouzení změn spánkového profilu po zavedení monoterapie SVA.

Hodnocení kvality spánku

Kvalitu spánku hodnotily validované dotazníky, jmenovitě Epworthská škála spavosti (ESS − Epworth Sleepiness Scale) k posouzení denní spavosti a Pittsburský index kvality spánku (PSQI − Pittsburg Sleep Quality Index) k posouzení nočního spánku. Oba dotazníky vyplnili všichni účastníci studie, po jejich vyhodnocení pak pacienti začali s užíváním SVA v dávkách stanovených podle jejich tělesné hmotnosti.

Ukázalo se, že u nemocných s JME se denní spavost nelišila, nadměrná denní ospalost zůstala beze změny před léčbou SVA i po ní, pravděpodobně v důsledku sedativního účinku SVA. Naproti tomu došlo k výraznému zlepšení v hodnocení nočního spánku po zahájení monoterapie SVA ve srovnání s neléčenými pacienty.

Snížení spánkové latence, snížení počtu nočních probouzení, zlepšení kontinuity spánku a doba trvání následné kontroly nad záchvaty mohou při monoterapii SVA přispět k lepšímu spánkovému profilu.

(ave)

Zdroj: Nayak C., Sinha S., Ramachandraiah C. T. et al. Differential improvement of the sleep quality among patients with juvenile myoclonic epilepsy with valproic acid: A longitudinal sleep questionnaire-based study. Ann Ind Acad Neurol 2015 Oct-Dec; 18 (4): 403–407, doi: 10.4103/0972-2327.165472.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se