Vliv antidepresiv na sexuální funkce: výsledky metaanalýzy

1. 12. 2013

Sexuální dysfunkce patří k významným nežádoucím účinkům antidepresiv, které bývají často podceňovány. Pacienti, pokud nejsou přímo dotázáni, o ní totiž mluví jen zřídka. V časopise Journal of Clinical Psychopharmacology byly před časem zveřejněny výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo zjistit četnost výskytu sexuální dysfunkce spojené s užíváním různých druhů antidepresiv.

Sexuální dysfunkce patří k významným nežádoucím účinkům antidepresiv, které bývají často podceňovány. Pacienti, pokud nejsou přímo dotázáni, o ní totiž mluví jen zřídka. V časopise Journal of Clinical Psychopharmacology byly před časem zveřejněny výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo zjistit četnost výskytu sexuální dysfunkce spojené s užíváním různých druhů antidepresiv.

Do metaanalýzy byly zařazeny studie, které přímo zkoumaly výskyt sexuální dysfunkce pomocí dotazníků a přímého dotazování u pacientů léčených antidepresivy, kteří před zahájením léčby neměli žádné sexuální problémy. Studie byly vyhledávány s použitím databází MEDLINE, ISI Web of Knowledge a referencí ve vybraných publikacích.

Výsledky

Autoři metaanalýzy zaznamenali signifikantně vyšší výskyt sexuální dysfunkce v porovnání s placebem při užívání následujících léků (léky jsou řazeny podle klesajícího vlivu na výskyt sexuální dysfunkce): sertralin, venlafaxin, citalopram, paroxetin, fluoxetin, imipramin, phenelzin, duloxetin, escitalopram a fluvoxamin. U těchto léků se výskyt sexuální dysfunkce pohyboval od 26 % do 80 % pacientů užívajících jednotlivé přípravky. Žádný rozdíl ve výskytu sexuální dysfunkce nebyl naopak zjištěn u pacientů užívajících lék versus placebo u následujících antidepresiv: moclobemid, agomelatin, amineptin, bupropion, mirtazapin a nefazodon.

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že sexuální dysfunkce spojená s užíváním některých antidepresivních léků představuje významný a dosti častý nežádoucí účinek. Jeho frekvence se však liší v závislosti na konkrétním užívaném přípravku. V každém případě by riziko sexuální dysfunkce jako nežádoucího účinku léčby mělo být vzato do úvahy v běžné klinické praxi při předepisování antidepresiv.

(vek)

Zdroj: Serretti A., Chiesa A. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol. 2009 Jun; 29 (3): 259–66.Štítky
Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se