Metaanalýza klinických studií srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI v léčbě depresivní poruchy

24. 10. 2013

Moklobemid je selektivní a reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy A. Stejně jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) se používá v léčbě depresivní poruchy, na rozdíl od nich však moklobemid kromě serotonergní neurotransmise podporuje zároveň i noradrenergní systém, což by mohlo mít za následek vyšší účinnost léčby.

Moklobemid je selektivní a reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy A. Stejně jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) se používá v léčbě depresivní poruchy, na rozdíl od nich však moklobemid kromě serotonergní neurotransmise podporuje zároveň i noradrenergní systém, což by mohlo mít za následek vyšší účinnost léčby.

V minulosti bylo provedeno několik studií i metaanalýz srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI, z nichž zatím poslední metaanalýza pochází z roku 2006. Do ní bylo zahrnuto 12 studií, což celkem představovalo 1 207 ambulantních pacientů s depresivní poruchou léčených buď moklobemidem, nebo léky ze skupiny SSRI.

Výsledky metaanalýzy

U pacientů léčených moklobemidem bylo dosaženo klinické odpovědi se stejnou pravděpodobností jako u pacientů léčených SSRI (poměr rizik 1,08; 95% interval spolehlivosti 0,92–1,26; p = 0,314). Pouhé sečtení procenta odpovědí u těchto dvou skupin léků ukázalo dosažení klinické odpovědi u 62,1 % pacientů léčených moklobemidem a u 57,5 % pacientů léčených SSRI. Dále nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma léky v celkovém procentu případů, ve kterých byla přerušena léčba, ani konkrétněji v procentu případů, ve kterých byla léčba přerušena kvůli vedlejším účinkům nebo kvůli nedostatečné účinnosti. Mezi oběma skupinami pacientů byla zjištěna také stejná frekvence výskytu vedlejších příznaků, jako jsou únava, somnolence nebo insomnie. Léčba léky ze skupiny SSRI však byla naproti tomu spojena s významně vyšším výskytem nauzey, bolestí hlavy a úzkosti vyvolané léčbou.

Závěr

Výsledky metaanalýzy ukázaly, že moklobemid a léky ze skupiny SSRI se liší v četnosti výskytu vedlejších účinků, nikoli však v účinnosti léčby u pacientů s depresivní poruchou.

(vek)

Zdroj: Papakostas G. I., Fava M. A metaanalysis of clinical trials comparing moclobemide with selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of major depressive disorder. Can J Psychiatry. 2006 Oct; 51 (12): 783–90.Štítky
Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se