Antidepresivní léčba inhibitory MAO nezvyšuje riziko hemodynamických komplikací během operace

20. 9. 2013

Cílem holandské studie bylo zjistit, zda se četnost výskytu intraoperačních hemodynamických změn zvyšuje u pacientů, u kterých nebyla před anestezií přerušena antidepresivní léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAOI).

Cílem holandské studie bylo zjistit, zda se četnost výskytu intraoperačních hemodynamických změn zvyšuje u pacientů, u kterých nebyla před anestezií přerušena antidepresivní léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAOI).

Retrospektivní observační kohortová studie byla provedena u pacientů přijatých k elektivnímu operačnímu zákroku vyžadujícímu anestezii v osmi různých holandských nemocnicích (v letech 2004 až 2010). Do první skupiny byli zařazeni stávající uživatelé ireverzibilních (tranylcypromin) nebo reverzibilních (moklobemid) MAOI. Druhá (referenční) skupina zahrnovala vzorek pacientů neužívajících MAOI, který odpovídal složení první skupiny ve smyslu nemocničního zařízení, typu operace a anestezie. Hlavním sledovaným parametrem byl výskyt těchto intraoperačních hemodynamických odchylek v obou skupinách: hypotenze nebo hypertenze a tachykardie nebo bradykardie.

Výsledky

První skupina zahrnovala 26 pacientů léčených tranylcyprominem a 25 pacientů léčených moklobemidem. Referenční skupina obsahovala 149 osob neléčených MAOI. Intraoperační hypotenze se vyskytla méně často u uživatelů tranylcyprominu (46 %) než v referenční skupině (73 %; p= 0,01). Četnost výskytu hypertenze, bradykardie a tachykardie během anestezie se nelišila u uživatelů tranylcyprominu ve srovnání s referenční skupinou. Skupina uživatelů moklobemidu se od referenční skupiny nelišila v četnosti výskytu žádné ze sledovaných hemodynamických odchylek.

Autoři uzavírají, že četnost výskytu vážných hemodynamických změn, jako je hypertenze nebo tachykardie, není během operace vyšší u pacientů užívajících ireverzibilní (tranylcypromin) nebo reverzibilní (moklobemid) MAOI ve srovnání s ostatními pacienty. Z tohoto závěru vyplývá, že přerušení léčby MAOI před operačním zákrokem nemá velké opodstatnění, zvláště vezmeme-li v úvahu riziko zhoršení psychického stavu pacientů.

(vek)

Zdroj: van Haelst I. M., et al. Antidepressive treatment with monoamine oxidase inhibitors and the occurrence of intraoperative hemodynamic events: a retrospective observational cohort study. J Clin Psychiatry 2012 Aug; 73 (8): 1103–9.Štítky
Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se