Souhrn nových amerických doporučení pro léčbu pooperační bolesti

2. 11. 2016

Pooperační bolest se daří dostatečně zvládnout pouze u méně než poloviny pacientů podstupujících chirurgický zákrok. V únoru 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu pooperační bolesti vypracovaná ve spolupráci několika amerických odborných společností. Shrnujeme hlavní body.

Úvod

Doporučení pro léčbu pooperační bolesti připravil mezioborový panel odborníků na základě systematického přehledu důkazů. Shodl se na tom, že optimální léčba pooperační bolesti začíná v předoperační fázi. Vyžaduje vypracování individuálního plánu péče, který vychází ze stavu pacienta a daného chirurgického zákroku. Plán léčby pooperační bolesti je třeba v průběhu péče přehodnocovat a v případě potřeby upravit. Léčba pooperační bolesti má zahrnovat edukaci pacienta před operací, plán perioperačního řešení bolesti, použití různých farmakologických a nefarmakologických modalit, organizaci péče a převedení pacienta do ambulantní péče.

Panel doporučuje multimodální přístup s různou kombinací terapeutických modalit u jednotlivých pacientů a chirurgických zákroků. Vzhledem k dostupnosti účinných neopioidních analgetik a nefarmakologické léčby mají být tyto modality součástí pooperační léčby bolesti 24 hodin denně. Systémové opioidy nemusejí být nutné u všech pacientů. Naopak − tam, kde je to možné, je vhodné se jim vyhnout. Je doloženo, že perioperační podávání opioidů zvyšuje pravděpodobnost jejich dlouhodobého užívání a vytvoření návyku.

Hlavní body

 • Individuální edukace pacienta – informace o terapeutických možnostech, plán a cíle léčby bolesti.
 • Posouzení stavu před operací – průvodní somatické i psychiatrické choroby, medikace, chronická bolest v anamnéze, návykové látky, předchozí léčba pooperační bolesti.
 • Plán léčby bolesti je třeba upravovat podle dosaženého zmírnění bolesti a výskytu nežádoucích účinků.
 • Doporučeny jsou kognitivně-behaviorální postupy.
 • Při využití opioidů je vhodnější perorální podání (tam, kde je to možné).
 • Při parenterálním podání se doporučuje i. v. aplikace analgetik kontrolovaná pacientem.
 • Nedoporučuje se rutinní bazální infuze opioidů kontrolovaná pacientem.
 • Při podávání systémových opioidů je nutné monitorovat sedaci, dýchání a vedlejší účinky.
 • Pro dospělé i děti je doporučeno podání paracetamolu nebo nesteroidních antirevmatik jako součást multimodálního přístupu (nejsou-li kontraindikace).
 • Doporučuje se zvážit předoperační podání celekoxibu p. o. (nejsou-li kontraindikace).
 • Doporučuje se zvážit podání gabapentinu a pregabalinu jako součást multimodálního přístupu.
 • U dospělých se doporučuje zvážit podání ketaminu i. v. jako součást multimodálního přístupu.
 • Součástí chirurgického pracoviště by měla být organizační struktura, která připravuje postupy bezpečné a účinné kontroly pooperační bolesti.
 • Pro pacienty se špatně zvládnutou pooperační bolestí by měla být dostupná konzultace se specialistou na léčbu bolesti.
 • Při propuštění z nemocnice mají být pacient (rodič) a praktický lékař poučeni o pokračování a postupném vysazení analgetické léčby.

Závěr

Za nevyřešené nedostatky panel považuje identifikaci optimálních postupů u pacientů, kteří již před operací užívají opioidy, účinné využívání multimodálních režimů šetřících opioidy a léčbu pooperační bolesti u dětí. Na přípravě doporučení se podílela Americká společnost pro bolest, Americká společnost regionální anestezie a léčby bolesti a Americká společnost výborů anesteziologů pro regionální anestezii. Originální znění doporučení je dostupné na webových stránkách Journal of Pain www.jpain.org/article/S1526-5900(15)00995-5/pdf.

(zza)

Zdroj: Chou R., Gordon B. D., de Leon-Casasola O. A. et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016 Feb; 17 (2): 131–157, doi: 10.1016/j.jpain.2015.12.008.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se