Použití analgetik při bolestech zad po implantaci koronárního bypassu

5. 11. 2015

Kazuistika 67letého muže, který podstoupil koronární revaskularizaci ve FN Olomouc, je příkladem použití kombinovaného analgetika Neodolpasse pro bolesti zad u pacienta na jednotce intenzivní péče.

Pacient měl v anamnéze operaci varixů, pneumonii a CHOPN bez sledování, před 10 lety přestal kouřit. Od 3. září pociťoval pálivou bolest na hrudi při zátěži, 7. září pak byl pro intenzivní pálivou bolest na hrudníku vyšetřen u spádového kardiologa. Na EKG byla zjištěna deprese úseku ST a bolesti ustoupily po podání nitrátu. Stav byl hodnocen jako nestabilní angina pectoris a pacient byl převezen do FN Olomouc.

Diagnostikován byl infarkt myokardu bez elevace úseku ST. Koronarografie ukázala subtotální stenózu distálního kmene ramus circumflexus, střední stenózu arteria coronaria dextra a 70% stenózu ramus interventricularis anterior. Echokardiograficky zjištěná ejekční frakce činila 35–40 %. Pacient byl indikován k urgentní chirurgické revaskularizaci.

Během 3,5hodinového výkonu byl implantován čtyřnásobný bypass při mimotělním oběhu (54 minut). Pacient byl za nepřetržitého monitorování životních funkcí převezen na jednotku intenzivní péče. Z důvodu hypertenze a tachykardie byla zahájena léčba glycerol-trinitrátem i. v. a pro neklid analgosedace propofolem a sufentanilem i. v. včetně bolusu midazolamu 5 mg i. v. Vzhledem k vyšším krevním ztrátám a delšímu aktivovanému koagulačnímu času byl aplikován protamin-sulfát i. v. a z důvodu hypotermie (35 °C) byla použita zahřívací deka.

Dávky sedace byly postupně snižovány a první pooperační den ráno byl pacient při plném vědomí extubován. Dostával umělou výživu v infuzi, analgetikum metamizol i. v. podle potřeby, enoxaparin a anopyrin 100 mg. Byl zahájen nácvik dýchání a pohybová rehabilitace. Z důvodu nauzey byl podán metoklopramid a večer pro psychomotorický neklid tiaprid.

Druhý pooperační den pacient přijímal bez obtíží per os, ale stěžoval si na bolesti zad. Byla použita kombinovaná analgezie přípravkem Neodolpasse i. v. Pacient inhaloval salbutamol a mesnu. Byly vytaženy drény a sheat z a. femoralis. Pacient byl převeden z trinitrátu na metoprolol (25 mg tbl. 2× denně). Na noc byl podán bromazepam.

Třetí pooperační den byl pacient přeložen na oddělení intermediární péče, kde probíhala rehabilitace za kontinuálního sledování fyziologických funkcí. Po 3 dnech byl přeložen na standardní oddělení a po 4 dnech byl v dobrém stavu propuštěn.

Tato kazuistika ukazuje na přínos použití přípravku Neodolpasse v rámci multimodálního přístupu k léčbě po komplikované koronární revaskularizaci.

(zza)

Zdroj: Barboříková V., Valášková D. Ošetřování po kardiochirurgické operaci na JIP. Sestra 2007; 17 (12): 42.
Dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/osetrovani-po-kardiochirurgicke-operaci-na-jip-334455 [navštíveno 30. 9. 2015]

 Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se