Neodolpasse v praxi: dotazníkové šetření

30. 6. 2016

Neodolpasse je fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu ve formě infuzního roztoku. Jedná se o synergickou kombinaci analgetika a myorelaxans, která je velmi výhodná u akutních bolestivých syndromů, například u pooperačních stavů. Zvlášť cenná je v ortopedii, kde bolest a tonus svalstva tvoří circulus vitiosus, který zhoršuje průběh pooperačního období a brání časné rehabilitaci.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních trendů v moderní léčbě bolesti je snižování spotřeby opiátů, nabízí se Neodolpasse jako možnost, jak tohoto cíle dosáhnout. Vždy se však zároveň musíme ptát: Bude to ku prospěchu pacientů i provozu zdravotnických zařízení? Za účelem zodpovězení této otázky bylo v roce 2015 provedeno dotazníkové šetření.

Neodolpasse byl podáván v monoterapii nebo kombinaci jako pooperační analgezie a na průběh a výsledek léčby byli dotazováni pacienti i jejich ošetřující lékaři. Respondentů bylo celkem 207. Jednalo se o pacienty z České a Slovenské republiky, většina z nich prodělala ortopedickou operaci. Nejčastějšími výkony byly implantace totální endoprotézy a artroskopie.

Zkoumanými parametry byly základní údaje sloužící k utvoření představy o kohortě, typ operačního výkonu, typ anestezie a její analgetická složka, dávkování Neodolpasse, intenzita bolesti před jeho aplikací a po ní, schopnost časné rehabilitace, nežádoucí účinky, subjektivní vnímání léčby a konečně spokojenost pacienta i lékaře a možnost snížit spotřebu opioidů. Bolest pacienti hodnotili na vizuální analogové škále (VAS).

Účinek Neodolpasse byl velmi dobrý v hodnocení pacientů i lékařů, 90 % respondentů ho považovalo za dobrý až výborný. Při hodnocení bolesti na škále VAS se ukázalo, že průměrná intenzita bolesti v klidu dosahovala 6 před aplikací Neodolpasse a 3 po jeho podání. Bolest v pohybu měla podobně úspěšné výsledky − 7 před aplikací Neodolpasse a 4 po ní.

Nežádoucí účinky byly při správném podávání minimální. 82 % lékařů potvrdilo, že pacienti mohli absolvovat časnou rehabilitaci. 73 % lékařů se domnívá, že Neodolpasse může výrazně snížit spotřebu opioidů na jejich oddělení. Jsou spokojeni i se způsobem podávání, pouze 1 % dotázaných jej označilo jako nepohodlný.

Zdá se tedy, že používání Neodolpasse je skutečně výhodné pro pacienty i zdravotnický personál.

(pez)Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se