Neodolpasse v pooperační analgezii po artroskopických zákrocích

7. 12. 2016

Artroskopická operativa je často prováděna během krátké hospitalizace nebo formou takzvané jednodenní chirurgie. Mezi běžně užívaná analgetika po zákroku patří opioidy, které mohou vykazovat nepříznivé vedlejší účinky oddalující propuštění ze zdravotnického zařízení. Studie českých lékařů se soustředila na použití fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu v terapii pooperačních bolestí po artroskopických zákrocích.

Inzerce

Úvod

Kvalitní terapie pooperační bolesti je jednou z klíčových úloh chirurgické péče. Bolest po zákroku prohlubuje pooperační stres, zvyšuje spotřebu kyslíku a způsobuje tachykardii a vazokonstrikci, čímž nepříznivě působí na proces hojení rány. Pooperační bolesti jsou však také příčinou dyskomfortu pacienta a mohou nepříznivě ovlivnit následnou rehabilitaci a rekonvalescenci. Často užívanými analgetiky v pooperační péči jsou opioidy, mezi něž patří například pethidin. Opioidy ale obecně mohou vykazovat řadu nežádoucích účinků, které mohou být příčinou prodloužení hospitalizace. V terapii bolesti jsou tak místo opioidů doporučována nesteroidní antiflogistika, dostupná ve formě určené k intravenózní aplikaci. Studie českých vědců se zabývala účinkem fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu (Neodolpasse) v pooperační analgezii po artroskopii kolene.

Metodika studie

Randomizované dvojitě zaslepené prospektivní studie se zúčastnilo 119 pacientů indikovaných k artroskopii kolenního kloubu. Účastníci studie byli rozděleni na 3 skupiny (P, N a C). Skupina P (n = 44) podstoupila terapii piroxikamem, skupina N (n = 35) terapii přípravkem Neodolpasse (fixní kombinace 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu) a skupina C (n = 40) dostávala placebo. Efekt analgetické terapie byl hodnocen podle doby trvání pooperační analgezie do vyžádání dalších analgetik, intenzity pooperační bolesti hodnocené vizuální analogovou škálou (VAS 0−10), vedlejších účinků terapie a spokojenosti s analgezií. Účinnost byla hodnocena po dobu 24 hodin po provedení artroskopického zákroku. Premedikace a indukce analgezie byla provedena podle stejného anesteziologického protokolu ve všech skupinách.

Výsledky

Ve skupině P i N došlo k signifikantnímu poklesu počtu jedinců, kteří si vyžádali další analgetika (skupina P [52,3 %] vs. C [11,7 %], p < 0,05; N [68,6 %] vs. C, p < 0,001). Jedinci ve skupině P a N také udávali nižší intenzitu pooperační bolesti (skupina P [2,4] vs. C [2,9], p < 0,05; N [1,5] vs. C, p < 0,05). Při terapii léčivem Neodolpasse byl pozorován nižší počet nežádoucích účinků léčby v porovnání s piroxikamem i placebem.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu signifikantně redukuje intenzitu pooperační bolesti a prodlužuje dobu trvání analgetického intervalu po artroskopii kolenního kloubu v porovnání s piroxikamem a placebem.

(holi)

Zdroj: Málek J., Nedělová I., Lopourová M. et al. Diclofenac 75mg and 30 mg orfenadrine (Neodolpasse) versus placebo and piroxicam in postoperative analgesia after arthroscopy. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2004; 71 (2): 80–83.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se