Neodolpasse účinně snižuje pooperační bolest

17. 2. 2015

Pooperační bolest je jedním z klíčových faktorů, jejichž výskyt má za následek prohloubení pooperačního stresu, zvýšení spotřeby O2, tachykardii a periferní vazokonstrikci. V důsledku toho dochází k prodlouženému hojení operační rány a tím i k opoždění plné rekonvalescence a návratu do běžného života. Proto je jedním ze základů kvalitní chirurgické péče i kvalitní léčba pooperační bolesti. Je výhodné, pokud tato léčba může být opiáty šetřící, což jednak umožňuje včasnější rehabilitaci a jednak přináší zmírnění obtíží v podobě pooperační atonie střeva.

Pooperační bolest je jedním z klíčových faktorů, jejichž výskyt má za následek prohloubení pooperačního stresu, zvýšení spotřeby O2, tachykardii a periferní vazokonstrikci. V důsledku toho dochází k prodlouženému hojení operační rány a tím i k opoždění plné rekonvalescence a návratu do běžného života. Proto je jedním ze základů kvalitní chirurgické péče i kvalitní léčba pooperační bolesti. Je výhodné, pokud tato léčba může být opiáty šetřící, což jednak umožňuje včasnější rehabilitaci a jednak přináší zmírnění obtíží v podobě pooperační atonie střeva.

Analgetikum Neodolpasse, fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu, prokázalo v klinických studiích výbornou účinnost v léčbě pooperační bolesti, prodloužení operační analgezie i snížení spotřeby opioidů. Dále byla prokázána dobrá bezpečnost. Otevřená prospektivní randomizovaná studie s 60 pacienty porovnávala účinnost a bezpečnost přípravku Neodolpasse s tramadolem a také s kombinací obou přípravků v pooperační léčbě bolesti. U všech tří skupin bylo dosaženo statisticky významného snížení bolesti dle vizuální analogové škály (VAS). Léčba přípravkem Neodolpasse byla subjektivně významně lépe hodnocena pacienty i lékaři. Množství podaného tramadolu v kombinaci s přípravkem Neodolpasse bylo významně nižší než při léčbě tramadolem v monoterapii (61,5 mg vs. 87,5 mg, p < 0,01).1

  • Multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie se 120 pacienty hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik po unilaterální totální náhradě kyčelního kloubu. Studie prokázala, že Neodolpasse významně snižuje spotřebu opiátů v prvních 24 hodinách po operaci (38,7 mg vs. 55,9 mg, p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.2

  • V české studii se 119 pacienty po artroskopii byly porovnávány piroxikam, přípravek Neodolpasse a placebo z hlediska intenzity bolesti dle VAS, potřeby injekční aplikace pethidinu a nežádoucích účinků. Výsledky studie ukázaly, že Neodolpasse významně snižuje pooperační bolest a prodlužuje trvání pooperační analgezie. Ve srovnání s piroxikamem má Neodolpasse méně nežádoucích účinků.3

Popsané vlastnosti přípravku Neodolpasse dokládají také rozsáhlé zkušenosti z významných pracovišť České republiky, např. v analgezii po hrudních operacích v Olomouci, v analgezii a léčbě chronické bolesti v Plzni, nebo výsledky neintervenční studie bezpečnosti přípravku Neodolpasse, která probíhala na přelomu let 2010 a 2011 na devíti českých pracovištích.

(zza)

Zdroje: 1. Borsodi M., et al. Orv Hetil. 2008; 149 (39): 1847–1852. 2. Gombotz H., et al. Wien Med Wochenschr. 2010; 160 (19–20): 526–534. 3. Málek J., et al. Acta Chir Orthop Traumatolo Cech. 2004; 71 (2): 80–83. 4. Schaffler K., et al. Drugs R D. 2005; 6 (4): 189–199. 5. Uitz E., et al. Wien Med Wochenschr. 1998; 148 (7): 179–182.

 Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se