Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

2. 11. 2016

Neodolpasse je kombinací dvou účinných látek − diklofenaku, patřícího mezi NSAIDs, a centrálního myorelaxans orfenadrinu. Užívá se k léčbě pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích, bolesti při revmatických onemocněních a vertebrogenních bolestí včetně radikulárních. Dosavadní klinické zkušenosti svědčí pro jeho výborný bezpečnostní profil a účinnost.

Přípravek Neodolpasse je na českém trhu dostupný ve formě 250ml lahví infuzního roztoku. Jeho parenterální podání má několik výhod:

  • Pacienti po operaci mohou mít omezený příjem per os, proto je vhodné v takovém případě i analgetika podávat parenterálně.
  • Efekt parenterálně podané léčby nastupuje rychleji a dávku potřebnou pro léčbu bolesti lze účinně regulovat.

Obvyklá dávka pro jinak zdravé dospělé činí 250 ml parenterálního roztoku za den, přičemž ji lze v případě potřeby zvýšit na 2× 250 ml s odstupem minimálně 8 hodin. Pokud léčba probíhá po dobu kratší než 10 dní, je bezpečná a v klinických studiích byly v takovém případě nežádoucí účinky hlášeny jen vzácně.

Při IV. fázi klinického testování byl dokonce zjištěn fakt, že současné podání analgetika Neodolpasse potencuje účinek tramadolu. Celková dávka tramadolu u pacientů, jimž byl podán i přípravek Neodolpasse, byla nižší než u pacientů, kteří dostávali pouze tramadol. Během této klinické studie byly zaznamenány pouze tři případy zvracení a nauzey z celkově 60 zařazených pacientů.

V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studii provedené v roce 2010 na 120 pacientech po provedené unilaterální totální artroplastice kyčle bylo zjištěno, že infuze léčiva Neodolpasse v průběhu prvních 24 hodin po operaci vedla ke snížení množství následně použitých analgetik přibližně o 30 %. V průběhu této klinické studie bylo nahlášeno 165 nežádoucích příhod, přičemž většina z nich byla klasifikována jako nezávažná nebo pravděpodobně nesouvisející s podávanou léčbou. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje množství analgetik potřebných po operaci, aniž by došlo ke snížení analgetického efektu nebo bezpečnosti terapie bolesti.

(ivh)

Zdroje:
1. Neodolpasse: Clinical Expert Statement. Fresenius Kabi 2012. Dostupné na: http://www.fresenius-kabi.cz/data/sharedfiles/Clinical Expert Statement Neodolpasse final 11-04-2012.pdf
2. SPC Neodolpasse. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0010086Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se