Neodolpasse neovlivňuje tvorbu koagula v časném pooperačním období

9. 5. 2018

V rámci práce provedené na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) 2. LF UK a FN Motol byl sledován vliv podání přípravku Neodolpasse na vznik a kvalitu koagula v časném pooperačním období. Nebylo zaznamenáno žádné ovlivnění tvorby koagula.

Úvod

Neodolpasse je kombinovaný přípravek určený pro intravenózní podání k léčbě bolesti. Obsahuje diklofenak (nesteroidní antiflogistikum) v dávce 75 mg a orfenadrin (centrální vysoce účinné svalové relaxans, které působí na příčně pruhované svalstvo se zvýšeným patologickým tonem) v dávce 30 mg.

Cílem prezentované práce bylo zjistit, zda léčivo neovlivňuje vznik a kvalitu krevního koagula v časném pooperačním období.

Sledovaná populace a průběh studie

Jedná se o prospektivní kohortovou studii. Od října 2014 do června 2015 bylo prospektivně sledováno 207 pacientů, kteří byli přijati na pooperační oddělení KARIM 2. LF UK a FN Motol v Praze z důvodu bezprostřední pooperační péče. Pacienti podstoupili operace totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu, skoliózy a resekční výkony na tenkém a tlustém střevě z laparotomie.

Ve dnu předcházejícím zákroku byla všem pacientům v rámci večerní premedikace podána obvyklá dávka nízkomolekulárního heparinu (prevence tromboembolické nemoci). Pacientům byla aplikována celková anestezie doplňovaná (CA) nebo kombinovaná (CA + EPI). V průběhu operace byl jako anestetikum podáván isofluran v koncentraci ve vydechovaném vzduchu do 0,6 % a jako analgetikum sufentanil kontinuálně v dávce 0,001 μg/kg/min intravenózně. Při zavedeném epidurálním katétru pak směs 10 ml 0,25% bupivakainu + 50 μg sufentanilu v 50 ml fyziologického roztoku rychlostí 4 ml/hod. Žádnému pacientovi nebyl v průběhu operace ani po ní podán jakýkoliv přípravek, který zasahuje do hemokoagulace (mražená plazma, krevní deriváty, heparin, nízkomolekulární heparin, antifibrinolytikum apod.). Zařazeni byli pouze pacienti, u kterých perioperační krevní ztráta nepřesáhla 750 ml a kterým nebylo podáno více než 750 ml náhradního balancovaného krystaloidního roztoku nebo balancovaného roztoku s obsahem HES.

Pacientům byl po příjezdu na pooperační oddělení podán Neodolpasse 250 ml intravenózně v průběhu 90 minut. Před podáním a 2 a 4 hodiny po dokapání byly měřeny viskoelastické vlastnosti plné krve metodou rotační tromboelastometrie.

Výsledky

I přes výraznou heterogenitu pacientů ve věku, typu výkonu a jeho délce nebyly po podání 250 ml Neodolpasse zaznamenány statisticky významné odchylky v parametrech krevního koagula dle metody ROTEM – času tvorby koagula, rychlosti jeho tvorby ani maximální síle. CT nevybočilo z normy (38–79 s; p > 0,01), CFT se statisticky významně nezměnilo (norma 34–159 s; p > 0,01) a MCF také nevybočilo z normy (50–72 mm; p > 0,01). Všichni pacienti měli nekomplikovaný průběh hospitalizace na oddělení. Parametry krevního koagula vyšetřené metodou ROTEM v příslušných časech jsou uvedeny v přiložené tabulce.

 

Tab.: Parametry krevního koagula vyšetřené metodou ROTEM – 2. sloupec CT (čas do tvorby koagula), 3. sloupec CFT (kinetika koagula), 4. sloupec MCF (stabilita koagula)

 

Diskuse

Doposud publikované klinické studie neprokázaly ovlivnění hemokoagulace orfenadrinem, ovlivnění hemokoagulace nebylo popsáno ani při in vitro testování. Orfenadrin má obecně velmi málo nežádoucích účinků, většina z nich se objevuje až při předávkování – nejčastějšími jsou rozmazané vidění, zmatenost a úzkost.

Druhá účinná látka přípravku, diklofenak, patří do skupiny nesteroidních antiflogistik. Způsobuje inhibici obou enzymů cyklooxygenázy, na základě čehož má na agregaci trombocytů smíšený klinický efekt. Opakovaně byly publikovány závěry, že diklofenak klinicky významně inhibuje agregaci destiček, inhibuje tvorbu krevního koagula a zhoršuje tak perioperační krvácení. Autoři těchto prací však podávali významně vyšší dávky diklofenaku, než obsahuje Neodolpasse 250 ml. Zkušenosti z této práce s bezprostřední pooperační infuzí Neodolpasse 250 ml naopak zcela korespondují se závěry dalších odborníků, kteří prokázali, že 75 mg diklofenaku neovlivňuje agregaci krevních destiček in vivo a nemá vliv na hemokoagulaci, respektive na velikost pooperační krevní ztráty ani na počet podaných krevních transfuzí.

Závěr

Měřením viskoelastických vlastností plné krve bylo prokázáno, že intravenózní infuze Neodolpasse 250 ml neovlivňuje bezprostředně po operaci tvorbu ani kvalitu krevního koagula. Na základě výsledků studie lze považovat intravenózní podání tohoto přípravku v bezprostředním pooperačním období za bezpečné.

(norg)

Zdroj: Vymazal T., Beroušek J. Neodolpasse v časném pooperačním období neovlivňuje tvorbu krevního koagula – prospektivní kohortové sledování. Klinická farmakologie a farmacie 2017; 31 (2): 3–6. Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se