Nefarmakologická terapie bolestí dolní části zad − výsledky systematického přehledu

14. 9. 2018

Bolesti dolní části zad jsou velmi častým a závažným problémem postihujícím velkou část populace. Kromě farmakoterapie se v léčbě těchto obtíží uplatňuje řada nefarmakologických postupů. Systematický přehled rozebírá jejich účinek a prospěšnost v terapii akutních či chronických neradikulárních a radikulárních bolestí dolní části zad.

Úvod

V terapii bolestí dolní části zad se v současnosti uplatňuje několik neinvazivních metod, mezi něž patří fyzické cvičení, komplementární a alternativní terapie, psychoterapie, fyzikální terapie a multidisciplinární rehabilitace.

Spinální manipulace a několik nefarmakologických metod patřilo mezi léčbu první volby akutních i chronických bolestí dolní části zad podle guidelines z roku 2007 a přidruženého systematického přehledu publikovaného odbornými společnostmi American College of Physicians (ACP) a American Pain Society (APS). Nový systematický přehled hodnotí účinnost a potenciální škodlivost nefarmakologických metod.

Metodika výzkumu

Dva investigátoři vyhledávali studie v několika různých databázích. Do studie byli zahrnuti dospělí pacienti s akutní (< 4 týdny), subakutní (4–12 týdnů) a chronickou (≥ 12 týdnů) neradikulární a radikulární bolestí dolní části zad. Hodnoceny byly studie zabývající se různými terapeutickými modalitami, konkrétně fyzickým cvičením, spinální manipulací, akupunkturou, masážemi, jógou, taj-či, relaxačním cvičením, psychoterapií a multidisciplinární rehabilitací. Výsledky studií v rámci hodnocení bolesti, funkce, návratu do práce a škodlivých vlivů byly dlouhodobé (≥ 1 rok) nebo krátkodobé (≤ 6 měsíců).

Výsledná zjištění

Celkem 122 studií hodnotilo vliv fyzického cvičení na bolesti dolní části zad. Jejich výsledky jsou různorodé, ale většinou potvrzují pozitivní efekt cvičení na zmírnění bolestí, zlepšení funkcí a dřívější návrat do práce, a to v krátkodobém i dlouhodobém měřítku. V rámci jógy a taj-či studie také dospěly k závěru, že tato cvičení snižují intenzitu bolestí dolní části zad, i když výsledky v některých studiích nebyly statisticky signifikantní. V rámci relaxačních stres zmírňujících cvičení byl rovněž pozorován efekt na snížení intenzity bolestí a funkční zlepšení.

Vlivem psychoterapie na chronické bolesti dolní části zad se zabývalo 32 studií. Analýza prokázala efekt psychoterapeutických metod na snížení intenzity bolesti, pouze metoda progresivní relaxace však byla asociována s funkčním zlepšením. Multidisciplinární rehabilitace byla hodnocena ve 44 studiích; byl zaznamenán signifikantní vliv této metody na snížení intenzity bolesti v krátkodobém i dlouhodobém měřítku, na zlepšení disability a návrat do pracovního režimu.

V případě akupunktury, která byla hodnocena ve 49 studiích, byl zaznamenán efekt na zmírnění bolesti u akutních i chronických bolestí dolní části zad. V rámci krátkodobé úlevy od bolesti byl v porovnání s jinými nefarmakologickými metodami zaznamenán také efekt masáží. Spinální manipulace byla hodnocena v 61 studiích, přičemž efekt na zmírnění bolestí byl pozorován u akutních i chronických bolestí.

U žádné metody nebyly pozorovány závažné nežádoucí účinky, i když hlášení těchto událostí bylo suboptimální. Mezi typické nežádoucí účinky patřilo krátkodobé zvýšení intenzity bolestí dolní části zad a jiné lokální účinky (jako bolest a krvácení při vpichu jehly v rámci akupunktury).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že sledované nefarmakologické metody jsou asociovány s mírným až středním účinkem v rámci zmírnění intenzity chronických bolestí dolní části zad, a to většinou v krátkodobém měřítku.

(holi)

Zdroj: Chou R., Devo R., Friedly J. et al. Nonpharmacologic therapies for low back pain: a systematic review for an American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2017 Apr 4; 166 (7): 493–505, doi: 10.7326/M16-2459.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se