Léčba pooperační bolesti u pacientů podstupujících abdominální chirurgický výkon

4. 1. 2018

Tišení bolesti představuje důležitou složku pooperačního léčebného protokolu, je stěžejní pro dobré zotavení pacienta a možnost brzkého zahájení rehabilitace. V současné době jsou preferovány „opioidy šetřící“ postupy. Jedním z prostředků, který může být v tomto přístupu využit, je přípravek Neodolpasse, který kombinuje účinné látky diklofenak a orfenadrin.

Bolest v pooperačním období

Každý operační zákrok představuje pro pacienta fyzickou a často i psychickou zátěž, což vede k vyvolání stresové reakce organismu. Následná reakce organismu a znovunastolení homeostázy závisí na mnoha faktorech, zejména na adaptační schopnosti organismu a výsledné pro- nebo protizánětlivé odpovědi organismu.

Důležitou roli v pooperační péči a zvládnutí stresové reakce organismu hraje tišení bolesti, neboť ta prohlubuje pooperační stres (na úrovni endokrinní, metabolické a prozánětlivé reakce). Vede také k vyšší konzumpci O2, tachykardii a periferní vazokonstrikci a imunosupresivní reakci organismu. Jejím důsledkem bývá prodloužené hojení a orgánové dysfunkce.

Z těchto důvodů kladou současné postupy důraz na efektivní tišení bolesti v pooperačním období. Zvláště v abdominální chirurgii je výhodné šetřit při tišení bolesti opioidy, neboť ty mají prodlužující vliv na paralytický ileus, který po operaci v abdominální oblasti nastává.

Pooperační analgezie

Důležitou součástí efektivní pooperační péče je erudovaný personál a edukovaný pacient, jehož poučení probíhá ještě před samotným výkonem.

Pooperační analgezie bývá zpravidla vícesložková. V abdominální chirurgii se preferuje kontinuální epidurální analgezie, kdy je kontinuálně od operace podávána směs lokálního anestetika a krátkodobých opioidů, která je navíc doplňována bolusy opioidů a intravenózně podávanými nesteroidními antiflogistiky a/nebo paracetamolem. Alternativou k tomuto postupu je subkutánní či intravenózní podání opioidu v kombinaci s nesteroidními antiflogistiky a paracetamolem i. v. Ideální je, pokud dávky neopioidních látek s analgetickým účinkem mohou alespoň částečně nahradit navíc podávané bolusy opioidů.

Jako neopioidní analgetika lze v abdominální chirurgii v první linii použít paracetamol a metamizol a ve druhé linii pak Neodolpasse. Většina pracovišť má pro pooperační péči a s ní spojenou analgezii vypracovaný protokol, který napomáhá ošetřujícímu personálu volit odpovídající postupy. Opiáty šetřící pooperační léčba bolesti vede i k usnadnění následné pooperační rehabilitace.

Neodolpasse v pooperační analgezii v abdominální chirurgii

Jsou situace, kdy je kombinace diklofenaku a orfenadrinu vhodnější volbou než jiná neopioidní analgetika. Vhodné je jeho použití u akutních výkonů, kde je snaha šetřit opioidy a zároveň není vhodná epidurální anestezie. V takovém případě může efektivně nahrazovat bolusové podávání opiátů. S jeho pomocí lze zajistit analgezii i u pacientů s dlouhodobým užíváním nebo abúzem nesteroidních antiflogistik. A s výhodou jej lze díky dlouhému přesahu účinku použít po výkonech v rámci jednodenní chirurgie.

Zatím není k dispozici dostatečný počet studií pro použití Neodolpasse v abdominální chirurgii, což je dáno zatím nedostatečným rozšířením jeho použití. Je možné, že v budoucnu bude při dostatečném klinickém ověření zařazen do první linie neopioidních analgetik v pooperační péči. Velmi slibné závěry v tomto ohledu poskytuje sledování pacientů provedené na chirurgickém oddělení Nemocnice Hořovice, kterým byl přípravek podáván jako neopioidní analgetikum první linie. Dosavadní výsledky prokazují dobrou analgetickou účinnost a efektivitu v rámci protokolu akcelerované pooperační rehabilitace.

Závěr

Díky svému velmi dobrému analgetickému efektu a psychogenní složce účinku se Neodolpasse jeví být nadějnou možností pro tišení pooperační bolesti, která by do jisté míry mohla nahradit i epidurální anestezii.

(norg)

Zdroj: Šerclová Z. Léčba pooperační bolesti u chirurgických pacientů a úloha Neodolpasse v klinické praxi. Abdominální chirurgie. Přednáška, 2017.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se