Léčba akutní pooperační bolesti − možnosti a doporučené postupy

4. 2. 2016

Strach z pooperační bolesti patří k nejčastějším obavám chirurgických pacientů. Pooperační bolest je ale většinou velmi dobře zvládnutelná a je možné ji minimalizovat.

Inzerce

Úvod

Nedostatečně tlumená pooperační bolest neznamená „pouze“ zbytečné utrpení pacienta. Neléčená bolest po větším chirurgickém výkonu je spojená i s větší morbiditou a mortalitou a nežádoucími účinky na mnoho tělesných systémů (oběhový, dýchací, trávicí, imunitní, …). Pacienti jsou rovněž ohroženi rizikem rozvoje deliria, deprese a poruch spánku. V neposlední řadě může dojít ke chronifikaci akutní bolesti s výraznými dopady na následnou kvalitu života pacienta.

Základní přehled možností farmakoterapie akutní pooperační bolesti

V současné době existuje velké množství léků z různých skupin a v různých formách spolu s propracovanými doporučeními pro terapii bolesti, díky kterým je možné zajistit pacientovi po operaci dostatečný komfort.

Neopioidní analgetika

Tato skupina léků (mezi jejíž zástupce patří např. paracetamol a metamizol) je k dispozici ve více formách − parenterální, per os a rektální. Mezi jejich výhody patří to, že neovlivňují vědomí, dýchání, oběh ani hemokoagulaci. Mají pouze mírný efekt na renální funkce a bronchiální svalovinu. Účinkují dobře na bolest nízké a střední intenzity. Je možné je kombinovat s léky ze skupiny NSAID (viz níže) i opioidy.

Nesteroidní analgetika-antiflogistika neselektivní

Mohou být podávána parenterálně (diklofenak, piroxikam) nebo per os (diklofenak, piroxikam, ibuprofen, indometacin). Nepůsobí útlum vědomí ani dechu, neovlivňují oběh, dobře účinkují i na bolest se zánětlivou složkou. Mezi nežádoucí účinky patří kardio-, nefro- a gastrotoxicita. Nejsou vhodná po ORL a urologických endoskopických operacích, protože zvyšují riziko pooperačního krvácení. Jsou vhodná pro bolest nízké a střední intenzity.

Nesteroidní analgetika-antiflogistika, preferenční inhibitory COX-2 a koxiby

Tato skupina léků (do níž patří např. nimesulid, celekoxib, parekoxib) minimálně ovlivňuje hemokoagulaci. Je možno je použít i společně s velkými neuroaxiálními a regionálními blokádami.

Slabé opioidy

Zástupcem této skupiny je tramadol, jenž nezpůsobuje dechový útlum ani nesnižuje motilitu GIT. Ve srovnání se silnými opioidy způsobuje méně nauzeu. Analgetická účinnost se zřetelně zvyšuje při kombinaci s neopioidními analgetiky, zejména s paracetamolem. Je vhodným analgetikem pro jednodenní chirurgii.

Silné opioidy

Hlavní výhodou silných opioidů (např. morfin, petidin, piritramid, fentanyl, sufentanil) je účinnost i u silných bolestí. Je možné je aplikovat mnoha cestami. Vykazují však poměrně širokou škálu nežádoucích účinků (nevolnost, zvracení, dechový útlum) a při jejich použití je vždy nutné pacienta pečlivě sledovat. Je možné je kombinovat s NSAID, neopioidními analgetiky i lokálními anestetiky.

Lokální anestetika

Pooperační bolest je v některých případech možno tlumit i podáním lokálních anestetik (např. bupivakain, levobupivakain, ropivakain). V této indikaci jsou preferovány dlouhodobě působící preparáty. Výhodou lokalizované analgezie je zejména absence vedlejších systémových účinků, například nezvyšují výskyt pooperační nauzey a zvracení.

Doporučený postup pro zvládání pooperační bolesti

Léčebný plán, dávkování a způsob podání vhodné medikace se liší podle typu zákroku. Každé pracoviště má svůj vlastní protokol standardů pooperační péče. Pooperační léčba bolesti je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který je za vedení analgezie plně zodpovědný. Intenzita bolesti by měla být sestrou hodnocena a zaznamenávána minimálně 4× denně. V případě, že ordinovaná dávka analgetik účinkuje nedostatečně, by sestra měla neprodleně kontaktovat ošetřujícího lékaře, který může změnit dávkování a případně si i vyžádat konziliární vyšetření.

Bližší pohled na aktuální trendy v léčbě pooperační bolesti nabízí kreditovaný vzdělávací elektronický kurz ČLK s názvem „Léčba akutní bolesti − možnosti a způsob rozhodování“, který najdete na webu proLekare.cz na tomto odkazu: http://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/lecba-akutni-bolesti-moznosti-a-zpusob-rozhodovani-c65

(zzka)

Zdroj: Ševčík P., Málek J., Bejšovec D. a kol. Doporučené postupy diagnostiky a terapie: léčba akutní pooperační bolesti. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 2008.
Dostupné na: http://www.akutne.cz/res/file/doporucene postupy/7_ Doporuceny postup Lecba akutni pooperacni bolesti.pdfŠtítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se