Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v terapii akutních bolestí muskuloskeletálního původu

11. 5. 2018

Infuzní terapie je běžnou součástí farmakoterapie akutních bolestí muskuloskeletálního původu. Používá se při kloubní, svalové nebo kombinované muskuloskeletální bolesti a také při funkčních a reakčních spasmech. Mezi často využívané léky patří fixní kombinace orfenadrinu a diklofenaku, jejíž účinky potvrdila řada studií.

Úvod

Mezi nejčastější indikace infuzní terapie bolesti patří vertebrogenní algický syndrom, periferní neuropatická bolest, komplexní regionální bolestivý syndrom, úžinové syndromy, cervikokraniální syndrom, chronické migrenózní stavy nebo akutní muskuloskeletální bolest po operaci či úrazu.

Fixní kombinace orfenadrinu a diklofenaku je indikována k terapii akutní bolesti a zánětu u vertebrogenní bolesti (včetně radikulární bolesti), bolesti při revmatických onemocněních a pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích u jedinců starších 18 let. Kombinace těchto léčiv však byla úspěšně aplikována i v terapii pooperační bolesti po ortopedických zákrocích a jiných bolestivých stavech muskuloskeletálního původu.

Mechanismus účinku a dávkování přípravku

Fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu je dodávána ve formě infuzního roztoku pod obchodním názvem Neodolpasse. Orfenadrin je vysoce účinné centrální myorelaxans. Působí pouze na zvýšený svalový tonus a využívá se pro mírnění bolesti vyvolané spasmem kosterního svalstva. Kromě toho má také parasympatolytické, lokálně anestetické a antihistaminové vlastnosti. Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnostmi. Jeho účinek spočívá v inhibici cyklooxygenázy a syntézy prostaglandinů.

Obvyklá denní dávka činí 250 ml infuzního roztoku, výjimečně je možné podat v jednom dni dvě dávky s minimálním odstupem 8 hodin. Jedna dávka přípravku obsahuje 30 mg orfenadrinu a 75 mg diklofenaku. Infuze má být podávána po dobu 1,5−2 hodin.

Výsledky studií

Randomizované dvojitě zaslepené prospektivní studie, kterou provedli Málek et al., se zúčastnilo 119 pacientů indikovaných k artroskopii kolenního kloubu. Účastníci studie byli rozděleni na 3 skupiny (P, N a C). Skupina P (n = 44) podstoupila terapii piroxikamem, skupina N (n = 35) terapii přípravkem Neodolpasse (fixní kombinací 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu) a skupina C (n = 40) dostávala placebo. Ve skupině P i N došlo k signifikantnímu poklesu počtu jedinců, kteří si vyžádali další analgetika (skupina P [52,3 %] vs. C [11,7 %], p < 0,05; N [68,6 %] vs. C, p < 0,001). Jedinci ve skupině P a N také udávali nižší intenzitu pooperační bolesti (skupina P [2,4] vs. C [2,9], p < 0,05; N [1,5] vs. C, p < 0,05). V porovnání s piroxikamem a placebem byl ve skupině podstupující terapii přípravkem Neodolpasse pozorován nižší výskyt nežádoucích účinků.

Gombotz et al. publikovali multicentrickou prospektivní randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii, která hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik u 120 pacientů, kteří podstoupili unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje spotřebu opioidů v prvních 24 hodinách po operaci přibližně o 30 % (38,7 ± 21,3 mg vs. 55,9 ± 31,1 mg; p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.

Tervo et al. publikovali studii zabývající se účinkem orfenadrinu a paracetamolu v terapii akutního lumbaga. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, přičemž první podstoupila kombinovanou terapii orfenadrinem a paracetamolem, druhá skupina dostávala placebo. Průměrná doba invalidity pro první skupinu činila 8,6 ± 0,6 dne a pro druhou skupinu 12,9 ± 1,2 dne (p < 0,01).

Závěr

Z výsledků studií vyplývá, že fixní kombinace orfenadrinu a diklofenaku je účinná v terapii akutních muskuloskeletálních bolestí různé etiologie.

(holi)

Zdroje:
1. Málek J., Nedělová I., Lopourová M. et al. Diclofenac 75 mg and 30 mg orfenadrine (Neodolpasse) versus placebo and piroxicam in postoperative analgesia after arthroscopy. Orthop Traumatol Cech 2004; 71 (2): 80–83.
2. Gombotz H., Lochner R., Sigl R. et al. Opiate sparing effect of fixed combination of diclophenac and orphenadrine after unilateral total hip arthroplasty: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-centre clinical trial. Wien Med Wochenschr 2010 Nov 160 (19−20): 526−534; doi: 10.1007/s10354-010-0829-7.
3. Tervo T., Petaja L., Lepisto P. A controlled clinical trial of a muscle relaxant analgesic combination in the treatment of acute lumbago. Br J Clin Pract 1976; 30: 62−64.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se