Jóga v terapii chronických bolestí dolní části zad

1. 8. 2018

Chronická bolest dolní části zad postihuje miliony lidí po celém světě a zdá se, že její prevalence neustále narůstá. Onemocnění je spojeno nejen s bolestí, ale také s invaliditou, psychickými obtížemi a sníženou kvalitou života. Systematický přehled přezkoumává současnou literaturu zabývající se vlivem jógy na tyto chronické bolesti.

Úvod

Chronické bolesti dolní části zad jsou nejčastější příčinou omezení aktivity u jedinců mladších 45 let ve Spojených státech amerických. S chronickými bolestmi jsou asociovány další obtíže, například úzkost, deprese, invalidita a snížená kvalita života. Míra závažné deprese se přitom u těchto jedinců pohybuje kolem 20 %. Popularita jógy v posledních letech obrovsky vzrostla. V současnosti se jedná o velmi oblíbenou metodu komplementární a alternativní medicíny. V posledních 10 letech byla zkoumána v souvislosti s možnou efektivitou v terapii chronických bolestí dolní části zad.

Metodika a výsledky

Systematický přehled publikovaný v Journal of Orthopedics & Rheumatology přezkoumává dostupné randomizované kontrolované studie s cílem zhodnotit efektivitu jógy v porovnání se současnými metodami fyzického cvičení v terapii chronických bolestí dolní části zad. Inkluzní kritéria splnilo celkem 14 studií.

Systematický přehled se v první části zabývá vlivem jógy na fyzické funkce a invaliditu. Většina studií v tomto ohledu prokázala pozitivní efekt jógy. Pravidelné cvičení jógy v porovnání s „klasickým“ cvičením u zúčastněných zlepšilo rovnováhu, pružnost, parametry chůze a snížilo funkční omezení. K zajímavému zjištění dospěli ve své studii Sherman et al., kteří tvrdí, že tento pozitivní efekt jógy je dán především fyzickým protahováním a posilováním těla, nikoliv mentálním aspektem jógy.

Dalším parametrem zkoumání byl vliv jógy na bolesti zad. I v tomto ohledu přinesla jóga výrazné zlepšení, v některých studiích byl efekt srovnatelný s klasickým cvičením, v několika dokonce větší. Dodatečná analýza, kterou ve své studii publikovali Groessl et al., došla k závěru, že výraznější efekt na bolestivost mělo cvičení u žen než u mužů. Sherman et al. se ve své studii nesoustředili na intenzitu bolesti, ale vzhledem k její komplexnosti na to, jak obtěžuje nemocné. Po 12 týdnech cvičení došlo k výraznému zlepšení v tomto parametru ve skupině cvičící jógu i klasické cviky proti bolestem zad.

Z hlediska vlivu jógy na psychické obtíže studie nedospěly k jednoznačnému závěru. V některých studiích byl prokázán pozitivní efekt cvičení na zmírnění depresí a zlepšení kvality života, v jiných nebylo dosaženo signifikantního rozdílu.

Závěr

Dostupné studie přes řadu nedostatků a omezení většinou prokázaly pozitivní vliv jógy na parametry fyzických funkcí a bolestí u pacientů s chronickými bolestmi dolní části zad. V případě vlivu cvičení na psychické obtíže však nedospěly k jednoznačnému závěru.

(holi)

Zdroje:
1. Chang D. G., Holt J. A., Sklar M., Groessl E. J. Yoga as a treatment for chronic low back pain: A systematic review of the literature. J Orthop Rheumatol 2016 Jan 1; 3 (1): 1–8.
2. Sherman K. J., Cherkin D. C., Wellman R. D. et al. A randomized trial comparing yoga, stretching, and a self-care book for chronic low back pain. Arch Intern Med 2011 Dec 12; 171 (22): 2019–2026, doi: 10.1001/archinternmed.2011.524.
3. Groessl E. J., Weingart K. R., Johnson N., Baxi S. The benefits of yoga for women veterans with chronic low back pain. J Altern Complement Med 2012 Sep; 18 (9): 832–838, doi: 10.1089/acm.2010.0657.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se