Farmakoekonomika terapie bolesti: Neodolpasse snižuje náklady na léčbu

4. 2. 2016

Terapie analgetikem Neodolpasse, fixní kombinací diklofenaku a orfenadrinu, prokázala v klinických studiích nejen vysokou účinnost v léčbě pooperační bolesti, ale také vedla k signifikantnímu poklesu spotřeby opioidů. Podávání účinného analgetika přitom v konečném důsledku přispívá rovněž ke snížení ekonomických nákladů na terapii.

Inzerce

Farmakoekonomika terapie bolesti

Neodolpasse je fixní kombinací nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxancia orfenadrinu. Preparát reprezentuje multimodální přístup v terapii bolesti, jehož cílem je zachovat analgetickou účinnost a současně snížit nežádoucí účinky a spotřebu opioidů. Infuzní roztok určený k intravenóznímu podání je indikován v terapii akutní bolesti a zánětu ve vybraných případech u pacientů starších 18 let.

Přípravek sice není nejlevnější alternativou v terapii bolesti, díky svým účinkům doloženým četnými studiemi však v konečném důsledku přispívá ke snížení ekonomických nákladů na terapii. Například paracetamol či metamizol je nutno kombinovat s jiným analgetikem, protože tato léčiva samostatně neztiší bolest střední až vysoké intenzity. Společné podávání paracetamolu a metamizolu je sice účinné, ale nákladné. Metamizol navíc aktivně snižuje tlak krve, tudíž je nevhodný u pacientů s hypotenzí. Terapie opioidy v podobě piritramidu nebo sufentanilu představuje efektivní analgezii silné bolesti, na druhou stranu je spojena s výraznými nežádoucími účinky, bolestivou aplikací a vysokými náklady.

Výsledky studií

Multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v roce 2010 v Rakousku hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik u 120 pacientů, kteří podstoupili unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje spotřebu opioidů v prvních 24 hodinách po operaci přibližně o 30 % (38,7 ± 21,3 mg vs. 55,9 ± 31,1 mg; p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.

Otevřená prospektivní randomizovaná studie publikovaná maďarskými lékaři v roce 2008 porovnávala účinnost a bezpečnost přípravku Neodolpasse oproti tramadolu a také kombinaci obou přípravků v pooperační léčbě bolesti. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů. Analgetická účinnost byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály (VAS). U všech tří skupin bylo dosaženo statisticky signifikantního poklesu intenzity bolesti. Množství podávaného tramadolu v kombinaci s přípravkem Neodolpasse bylo navíc významně nižší než při užití tramadolu v monoterapii (61,5 mg vs. 87,5 mg; p < 0,01). Tento výsledek dokládá skutečnost, že Neodolpasse potencuje analgetický účinek tramadolu.

Závěr

Studie prokazují snížení spotřeby analgetik při terapii preparátem Neodolpasse při současně vysoké analgetické efektivitě, což podporuje pozitivní vliv léčiva z hlediska farmakoekonomického aspektu terapie akutní bolesti a zánětu.

(holi)

Zdroje:
1. Vymazal T. Základní farmakoekonomika analgetik – denní náklady.
2. Gombotz H., Lochner R., Sigl R. et al. Opiate sparing effect of fixed combination of diclophenac and orphenadrine after unilateral total hip arthroplasty: a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-centre clinical trial. Wien Med Wochenschr 2010 Nov; 160 (19−20): 526−534; doi: 10.1007/s10354-010-0829-7.
3. Borsodi M., Nagy M., Darvas K. Diclofenac/orphenadrine as a combined analgetic in post-operative relief of pain. Orv Hetil 2008 Sep 28; 149 (39): 1847−1852; doi: 10.1556/OH.2008.28419.Štítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se