Transmukózní fentanyl v terapii průlomových bolestí u karcinomu pankreatu – kazuistika

18. 7. 2018

Průlomová bolest je specifickým typem onkologické bolesti. Její prevalence činí v době diagnózy 30–40 %, v době léčby 50–70 % a v terminální fázi nemoci dosahuje až 70–80 %. Terapie průlomové bolesti však bývá nedostatečná, častým důvodem je nezřídka pozdní nástup účinku per os podávaných analgetik. Kazuistika pacientky s metastatickým karcinomem pankreatu popisuje úspěšné zvládnutí průlomové bolesti fentanylem ve formě bukálních tablet.

Bukální fentanyl v terapii průlomové bolesti

Průlomová bolest je definována jako přechodné vzplanutí intenzivní bolesti, které přichází spontánně nebo je vyvoláno působením specifického předvídatelného či nepředvídatelného faktoru i přes relativní stabilitu kontroly bolesti. Pro průlomovou bolest je typická vysoká intenzita, krátká doba trvání a kolísavá četnost výskytu. Více než polovina případů trvá do 30 minut, přičemž maxima intenzity u více než poloviny jedinců dosahuje do 15 minut od vzniku. Častým důvodem neadekvátní terapie průlomové bolesti je tak pomalý nástup účinku „klasických“ perorálních opioidních analgetik.

Fentanyl je superpotentní agonista μ-opioidních receptorů, je asi 100× účinnější než morfin a má kratší dobu účinku. Kromě parenterální formy jej lze podat například i bukálně. Klinický účinek po bukálním podání nastupuje za 6–15 minut a přetrvává přibližně 3 hodiny. Bukální fentanyl je svými vlastnostmi vhodnou a efektivní volbou v terapii průlomových bolestí, což dokládá i následující kazuistika pacientky s metastatickým karcinomem pankreatu.

Popis případu

Prezentujeme případ 73leté ženy s invazivním duktálním karcinomem těla a kaudy pankreatu prorůstajícího do truncus coealicus, s metatastickým postižením jater. Staging onemocnění byl klasifikován T4NxM1. Délka trvání nemoci činila 6 měsíců a pacientka byla vzhledem k jejímu rozsahu indikována k paliativní analgetické a antiemetické terapii. Pokud jde o lékovou anamnézu, užívala pouze potravinový doplněk na posílení imunity, anamnesticky udávala arteriální hypertenzi, chronickou gastritidu, nefrolitiázu vlevo a alergickou reakci na jodovou kontrastní látku.

Pacientka popisovala trvalé bolesti vyzařující do oblasti bederní páteře (skóre 4 dle vizuální analogové škály − VAS), které se zhoršovaly po jídle a přesouvaly se do oblasti podbřišku s iradiací do zad (VAS 7–8). Předtím, než se dostavila do algeziologické ambulance, užívala transdermálně aplikovaný fentanyl v dávce 50 μg/hod, proti nevolnosti 3 kapky haloperidolu 3× denně a při průlomové bolesti 20 mg morfinu v dávce 1/2 až 1 tbl. Při užití morfinu ve formě tablet však částečnou úlevu pociťovala až za 50–70 minut a současně se cítila následujících 7 hodin malátná, někdy trpěla i poruchami paměti.

V následné léčbě byl vysazen morfin, na průlomovou bolest začala pacientka užívat silný, rychle působící fentanyl v bukálních tabletách (Effentora) v dávce 100 μg; postupnou titrací byla dávka navýšena až na 300 μg. Po změně medikace udávala rychlý nástup účinku léku a zlepšení analgetického efektu. Vedle potlačení průlomové bolesti si pochvalovala také zmírnění únavy a sedace a vyšší výkonnost. Současně došlo k redukci projevů obstipace a díky tomu mohla být vysazena silná laxativa.

(holi)

Zdroje:
1. Bejvančický Š., Bejvančická P. Léčba chronické a průlomové bolesti u nádorového onemocnění slinivky. Onkologie 2015; 9 (5): 248–250.
2. Svendsen K. B., Andersen S., Arnason S. et al. Breakthrough pain in malignant and non-malignant diseases: a review of prevalence, characteristics and mechanisms. Eur J Pain 2005; 9 (2): 195−206.
3. Caraceni A., Portenoy R. K. An international survey of cancer pain characteristics and syndromes. IASP Task Force on Cancer Pain. International Association for the Study of Pain. Pain 1999; 82: 263−274.Štítky
Onkologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se