Osm bodů pro bezpečnou preskripci opioidů

30. 11. 2017

Špatné užívání léků může být způsobeno nejen nedostatečnou adherencí pacienta k léčbě, ale i špatnou preskripcí. V extrémních případech může vést až k úmrtí pacienta, zejména jde-li o opioidy, u kterých je časté a nebezpečné předávkování. American Academy of Pain Medicine (AAPM) proto doporučuje následujících 8 bodů pro jejich bezpečnou preskripci.

1. Před zahájením léčby opioidy vyhodnoťte užívání návykových látek či zneužívání léčiv pacientem.

Riziko vzniku zneužívání opioidů zahrnuje biologické, sociální a psychiatrické faktory. Po jejich zohlednění je možné vysoce rizikové pacienty např. doporučit k psychiatrickému posouzení. Dále se doporučuje pravidelně sledovat analgetický účinek, denní aktivity, nežádoucí účinky, netypické chování. Všichni pacienti mají být poučeni o správném nakládání s léky.

2. Sledujte případný výskyt psychiatrických komorbidit.

Častý výskyt především depresí a úzkosti u pacientů s chronickou bolestí zvyšuje riziko nesprávného užívání léků, interakcí a předávkování. Je-li potřeba, koordinujte léčbu spolu s psychiatrem.

3. Běžný přepočet dávky může při změně opioidů způsobit potíže.

Převodní tabulky ekvivalentních dávek nemusejí být dostatečným vodítkem při změně opioidu, stav každého pacienta je třeba posoudit individuálně. Vhodnější než náhlý skok je pomalé, ale bezpečnější vysazování jednoho opioidu za současné pozvolné titrace druhého.

4. Vyhněte se kombinaci opioidů s benzodiazepiny, obzvlášť během spánku.

Benzodiazepiny potencují respirační depresi vyvolanou opioidy. Při úzkosti je tedy vhodné zaměnit je za bezpečnější anxiolytika, při poruchách spánku volte raději nízké dávky trazodonu, při neuropatické bolesti podávejte nízké dávky tricyklických antidepresiv.

5. Metadon použijte až jako druhou nebo třetí možnost a velmi pomalu titrujte od nízké dávky.

Metadon má krátkodobý analgetický účinek, ale jeho biologický poločas může dosáhnout až 130 hodin. To zvyšuje riziko jeho akumulace v organismu. Začněte na 15 mg denně (5 mg každých 8 hodin) a nezvyšujte o více než 25–50 % maximálně 1× týdně.

6. U pacientů s vyššími dávkami opioidů/metadonu nebo predispozicí dejte pozor na spánkovou apnoi.

Pacienty, kteří užívají více než 150 mg morfinu (či ekvivalentní dávku jiného opioidu) nebo více než 50 mg metadonu, je třeba odeslat na vyšetření spánkové apnoe.

7. Upozorněte pacienty, kteří dlouhodobě užívají opioidy, aby snížili své dávky během infekce horních dýchacích cest nebo při astmatických záchvatech.

Při infekci horních dýchacích cest, zápalu plic nebo chřipce je snížená hranice bezpečnosti opioidů, a proto by měly být hlavně večerní dávky zredukovány alespoň o 30 %.

8. Vyhněte se předepisování dlouhodobě účinkujících opioidů pro akutní, pooperační nebo poúrazovou bolest.

Většina těchto opioidů, včetně transdermálních náplastí, by měla být vyhrazena pro pacienty, u kterých se vyvinula tolerance k opioidní léčbě.

(mir)

Zdroj: Webster L. Eight principles for safer opioid prescribing. Pain Med 2013; 14 (7): 959–961, doi: 10.1111/pme.12194.Štítky
Onkologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se