Hodnocení bolesti a únavy při chemoterapii se mezi pacienty a lékaři liší

28. 5. 2018

V USA proběhl průzkum na téma bolesti a únavy při chemoterapii, kterého se účastnili onkologičtí pacienti, onkologové a sestry pečující o pacienty při chemoterapii. Cílem bylo porovnat vnímání bolesti a únavy z pohledu pacientů a z pohledu zdravotníků. Průzkum navazoval na studii z roku 1997, jež se touto problematikou zabývala. Aktuální poznatky mohou přispět k přesnějšímu hodnocení symptomů a stanovení priorit při léčbě onkologických pacientů.

Průzkum a zjištěné poznatky

Průzkumu se účastnilo 550 dospělých pacientů s různými solidními maligními nádory, 400 onkologů a 400 zdravotních sester. Autoři průzkumu zjistili, že zdravotnický personál značně podhodnocuje dopady chemoterapie na pacienta – patrné to bylo zejména u bolesti. Tu udávalo 86 % dotazovaných pacientů, a odhad zdravotníků přitom činil pouhých 43 %. Nesoulad vnímání dopadů chemoterapie panoval také u únavy. Ta sužuje 98 % pacientů, přičemž onkologové tento podíl podhodnotili o 20 procentních bodů.

V rámci průzkumu bylo dále zjištěno, že průměrné skóre bolesti na 10stupňové škále (0 = žádná bolest, 10 = největší možná bolest) dosahovalo hodnoty 5,2. Bolest udávaly nejčastěji pacientky s gynekologickými onkologickými onemocněními (97,1 %), nejméně naopak pacienti s nádory gastrointestinálního traktu (74,5 %).

Všechny poznatky z tohoto on-line průzkumu byly shromážděny na základě jasně formulovaných otázek týkajících se například frekvence bolestivých stavů, vlivu bolesti na konkrétní aspekty každodenního života nebo hodnocení důležitosti jednotlivých nežádoucích účinků chemoterapie.

Shrnutí a závěr

Setrvalé podhodnocování míry výskytu bolesti a únavy i jejich významu pro pacienta se může nepříznivě projevit na způsobu léčby bolesti a na kvalitě života nemocných. Podobné průzkumy jsou proto důležité pro lékaře i sestry s ohledem na neustálé zlepšování povědomí o možné intenzitě dopadů chemoterapie a jejich multidisciplinární vzdělávání. Výsledky průzkumu, v nichž byly patrné rozdíly ve vnímání bolesti i únavy, ukazují, že pravidelné hodnocení bolesti během chemoterapie je důležitou součástí léčby onkologických pacientů.

(pak)

Zdroj: Williams L. A., Bohac C., Hunter S., Cella D. Patient and health care provider perceptions of cancer-related fatigue and pain. Support Care Cancer 2016; 24 (10): 4357−4363, doi: 10.1007/s00520-016-3275-2.Štítky
Onkologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se