Charakteristika a možnosti zneužití fentanylu a jeho analog

18. 7. 2018

V roce 2016 zemřelo v USA v souvislosti s předávkováním odhadem na 59 tisíc lidí. Jedná se o nejvyšší roční nárůst těchto úmrtí v dějinách USA. Mortalita v souvislosti s předávkováním zde již převýšila mortalitu zaviněnou dopravními nehodami. Předpokládá se, že významný podíl na jejím nárůstu má zvýšená spotřeba nelegálně vyráběného fentanylu a jemu příbuzných látek.

Opiáty, opioidy a fentanylová rodina

Pojmem opiáty se označují alkaloidy morfin, kodein a thebain, izolované ze šťávy nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum). Nadřazeným pojmem jsou potom opioidy – látky, které se vyznačují farmakologickými vlastnostmi podobnými opiátům a které mají afinitu pro některý z opioidních receptorů. 

Mezi opioidy se tedy řadí endogenní peptidy, např. enkefaliny a endorfiny, látky přírodního původu a rovněž synteticky připravené látky. V roce 1939 byl syntetizován pethidin (meperidin), látka s analgetickými účinky podobnými morfinu. V 50. letech 20. století byla syntetizována řada sloučenin podobných pethidinu; ty se označují jako fentanylová rodina opioidů.

Charakteristika fentanylové rodiny

Sloučeniny patřící do fentanylové rodiny mají vysokou míru afinity k opioidním receptorům, výhodné farmakokinetické vlastnosti (např. rychlý nástup účinku) a je možné je připravit v různých lékových formách pro podání intravenózní, perorální, epidurální nebo transdermální.

Fentanyl je schválen americkým Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA) podle formy podání jako analgetikum, doplňková léčba v udržování celkové a regionální anestezie a pro terapii chronických bolestí střední a silné intenzity, které vyžadují kontinuální podávání opioidů po delší dobu a nelze je zvládnout jinou metodou.

Do fentanylové rodiny dále patří sufentanil, který je cca 100× potentnější než morfin a využívá se zejména pro zvládání pooperačních bolestí u nemocných závislých na opioidech z důvodu dlouhodobého legálního i nelegálního užívání.

Karfentanil je nejpotentnější komerčně dostupný opioid (10 000× potentnější než morfin). Využívá se v anestezii velkých zvířat; pro použití v humánní medicíně schválen není. Medializované jsou ovšem případy jeho zneužití mezi uživateli návykových látek.

Riziko zneužití fentanylu a jeho analog

Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, které z fentanylové rodiny opioidů činí účinná léčiva, současně přispívají k jejich atraktivitě pro možné zneužití. Jedná se zejména o vysokou potenci, rychlý nástup účinku a dobrý průnik do CNS.

Cílené zneužití samotného fentanylu mimo indikované terapeutické použití je poměrně zřídkavé. Častější variantou je přidání fentanylu nebo jeho analog do směsi jiné drogy, např. heroinu. V průřezové studii 30 pacientů ošetřených na pohotovosti kvůli předávkování heroinem byl fentanyl v moči nalezen v 96,7 % případů, o jeho přítomnosti však vědělo pouze 55 % pacientů. Právě zvýšený výskyt potenciálně letální příměsi fentanylu může být jednou z příčin obrovského nárůstu mortality v důsledku předávkování.

Závěr

Závislost na opioidech je komplexní problematikou. Na jedné straně spektra pacientů jsou uživatelé drog, u kterých narůstá mortalita po předávkování heroinem nebo jinou drogou s příměsí fentanylu a jeho analog. Na druhé straně jsou pacienti s chronickou bolestí, pro které fentanyl a jeho analoga představují účinnou léčbu vzhledem ke své potenci. Hledání řešení možného zneužívání fentanylu a jeho analog při zachování možnosti jejich podávání v indikovaných případech představuje medicínskou výzvu vyžadující interdisciplinární spolupráci a citlivý přístup zohledňující vedle medicínských faktorů také faktory sociální a psychologické.

(alz)

Zdroj: Raffa R. B., Pergolizzi J. V., Lequang J. A. et al. The fentanyl family: a distinguished medical history tainted by abuse. J Clin Pharm Ther 2018; 43 (1): 154–158, doi: 10.1111/jcpt.12640.Štítky
Onkologie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se